Scroll to top
cross-border stamp image

Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες, σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ενέργειες στις οποίες προβαίνει ο φορέας εκμετάλλευσης μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια-Διαμερίσματα (ΕΕΔΔ), Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες, Τουριστικές Επιπλωμένες Επαύλεις), πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Η διαδικασία γνωστοποίησης έχει αντικαταστήσει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Ο προβλεπόμενος έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των καταλυμάτων διενεργείται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΠαρέχεται μόνο ψηφιακά
Ψηφιακά σημεία παροχήςNotifyBusiness
Αριθμός ΔικαιολογητικώνΔεν απαιτούνται
Κόστος~ 10
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet για την υποβολή γνωστοποίησης μέσω του notify business.

Ύπαρξη άδειας οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή: Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) τηρείται στην εγκατάσταση αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται στην εγκατάσταση η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

Στην περίπτωση που το κατάστημα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., θα πρέπει να τηρείται στην εγκατάσταση αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.

Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β’ του εν λόγω Παραρτήματος με τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 59845/2012 (Β΄ 3438) κοινής υπουργικής απόφασης.

Πλήρωση των προϋποθέσεων ενεργητικής πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Παράβολα / Τέλη

 • Ενοικιαζόμενα επιπλ. δωμάτια - διαμερ.(ανά δωμάτιο)
  Κωδικός παραβόλου
  6272
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση λειτουργίας Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών ανά δωμάτιο.
  Κωδικός παραβόλου
  7832
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση λειτουργίας Τουριστικών Επιπλωμένων Επαύλεων, ανά δωμάτιο.
  Κωδικός παραβόλου
  7833
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών, τεχνικές και λειτoυργικές προδιαγραφές των ΕΕΔΔ Τροποποίηση: - ΥΑ 4415/2019 (ΦΕΚ 1011/Β) – τροποποίηση αρ. 2 ΥΑ 12868/2018 (Γενικές προδιαγραφές για τη δημιουργία ΕΕΔΔ)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Προδιαγραφές και δικαιολογητικά για κολυμβητικές δεξαμενές, εφόσον είτε το ΕΕΔΔ είτε το αυτοεξυπηρετούμενο κατάλυμα διαθέτει κολυμβητική δεξαμενή
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Μετατροπή σε γνωστοποίηση, δικαιολογητικά
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Κεφάλαιο Α, αρ.1-7: διαδικασίες λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων Τροποποιήσεις: - Ν.4796/2021 (ΦΕΚ Α/63), Άρθρο 18- Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 (Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) Άρθρο 19 - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α)- Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α), Άρθρο 48 - Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν.4276/2014 (Διαδικασία κατάταξης καταλυμάτων) Άρθρο 49- Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4531/2018 (ΦΕΚ 62/Α), Άρθρο 39- Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Ν.4582/2018 (ΦΕΚ 208/Α), Μέρος Τέταρτο (Άρθρα 30-33)– Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (Τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 (Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση αρ. 6 του Ν.4276/2014 (Καταχώρηση διακριτικού τίτλου στο ΓΕΜΗ αντί του ΞΕΕ, μη υποχρεωτική κατάταξη ΕΕΔ σε κατηγορίες αστεριών – κλειδιών, αρμόδιες υπηρεσίες κατάταξη οι ΠΥΤ αντί του ΞΕΕ) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α/230), Άρθρο 40 - Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων Άρθρα 31 και 42-47 - Τροποποίηση άρθρου 3 του Ν.4276/2014 ( διαδικασία χορήγησης ΕΣΛ σε ξενοδοχεία/τουριστικές κατασκηνώσεις) - Τροποποίηση άρθρου 4 του Ν.4276/2014 (διαδικασία χορήγησης ΕΣΛ σε ενοικιαζόμενα δωμάτια) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α/ 125), Άρθρο 31- Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α/ 94), Άρθρο 2, Υποπαράγραφος Α3-Κατάργηση από 1/11/2015 της παραγράφου 1 και 7 του άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α/251), Άρθρο 41-Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4315/2014 (ΦΕΚ Α 269), Άρθρο 23- Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν.4276/2014 (κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων) - Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α/237), Άρθρο 35-Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν.4276/2014 (κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων Τροποποιήσεις: - Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α), αρ. 42, 43 και 46 τροποποίηση αρ. 5 της ΥΑ27715/2013 (Τροποποίηση ή κατάργηση δικαιολογητικών προς υποβολή) - ΥΑ 22883/6.11.2015 (ΦΕΚ 2405/Β) – Τροποποίηση ΥΑ27715/2013 (Αντικατάσταση φράσης «Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου / γηπέδου συντεταγμένο από μηχανικό, μέλος του Τ.Ε.Ε.» με: «Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου / γηπέδου συντεταγμένο από μηχανικό σύμφωνα με τα επαγγελματικά του δικαιώματα»)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Ρυθμίσεις για αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα Τροποποιήσεις: - Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α), αρ. 43 - Τροποποίηση αρ. 46 του Ν.4179/2013 (τροποποίηση διάταξης για το πιστοποιητικό πυρασφάλειας) - N.4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α), αρ.1, υποπαρ. ΙΔ.1 - Τροποποίηση αρ.46 του Ν. 4179/2013 (ορισμός τουριστικών επιπλωμένων επαύλεων)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Προδιαγραφές για κατάταξη σε κλειδιά
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  512474
  Κωδικός NACE
  55.2
  Περιγραφή NACE
  Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία εκτελείται Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελμάτων της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). Η κατάταξη των ΕΕΔΔ είναι προαιρετική σε περίπτωση κατάταξης, οφείλουν σε διάστημα εντός 50 ημερών απο τη γνωστοποίηση λειτουργίας τους, να εκδώσουν πιστοποιητικό κατάταξης απο την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Επειδή τα παράβολα εκδίδονται ανάλογα το πλήθος των δωματίων έκαστου ΕΕΔΔ, δεν μπορεί να υπολογιστεί το ανώτατο κόστος του παραβόλου.

  ID: 512474

  Name: Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Τουριστικές Επιπλωμένες Κατοικίες, σε Ενοικιαζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια