Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Ίδρυσης Κατασκήνωσης

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας ίδρυσης Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης και απευθύνεται σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Περιφέρειες, , Διεύθυνση Κοινωνικής Πρόνοιας της Περιφέρειας του τόπου εγκατάστασης
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Τήρηση προϋποθέσεων αναφορικά με τις υποχρεωτικές / προαιρετικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης» της ΚΥΑ Αριθ. Δ22/οικ. 37641/1450 (ΦΕΚ 2712/Β/2016), σημείο Α. Υποχρεωτικές Εγκαταστάσεις και σημείο Β. Προαιρετικές Εγκαταστάσεις.

Η εγκατάσταση της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης πρέπει να πληροί του κανόνες πυροπροστασίας.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ασφαλιστικά ενήμερος.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος.

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση άδειας ίδρυσης παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Σημείωση
  Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση άδειας ίδρυσης Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης, θα αναφέρονται: α) Η επωνυμία ή τίτλος της κατασκήνωσης και τα στοιχεία του προσώπου που ζητεί την άδεια. β) Η ακριβής θέση που θα εγκατασταθεί η κατασκήνωση, το υψόμετρο, η έκταση, το ποσοστό και το είδος της φυτείας (πεύκα, δένδρα, θάμνοι κ.λπ.) ο τρόπος ύδρευσης του χώρου, η μορφολογία της επιφάνειας του χώρου (κλίση εδάφους, λόφοι κ.λπ.). γ) Η προβλεπόμενη δυναμικότητα σε άτομα που θα εξυπηρετηθούν κατά κατασκηνωτική περίοδο και οι κατηγορίες κατασκηνωτών που θα φιλοξενεί.
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Έκδοση Άδειας Ίδρυσης Κατασκήνωσης
Τι θα χρειαστείτε
1Τοπογραφικό Διάγραμμα του εδαφικού χώρου της κατασκήνωσης που θα υπογράφεται από Διπλωματούχο Μηχανικό στο οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται με κάθε λεπτομέρεια η διάταξη των εγκαταστάσεων και συγκροτημάτων της (κοιτώνες, σκηνές, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, χώροι αθλοπαιδιών και κάθε άλλης εγκατάστασης).Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Έκθεση διπλωματούχου μηχανικού που να περιλαμβάνει πλήρη τεχνική περιγραφή των μονίμων κτισμάτων που υπάρχουν ή πρόκειται να ανεγερθούν και του τρόπου αναπτύξεως της κατασκήνωσης (σκηνές, κοιτώνες, τραπεζαρίες, μαγειρεία, αποχωρητήρια, λουτήρες, νιπτήρες, γήπεδα αθλοπαιδιών, αποθήκες, ιατρεία, αναρρωτήρια και κάθε άλλη εγκατάσταση) και περιγραφή προσπελασιμότητας της κατασκήνωσης.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
3Οικοδομική άδεια ή εξαίρεση από κατεδάφιση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 720/1977 και του ν. 1337/1983, ή βεβαίωση ότι προϋπήρχε του έτους 1955 ή οριστικής τακτοποίησης κατόπιν οριστικής υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων.Άδεια δόμησης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 περί του τρόπου αντιμετώπισης των δαπανών λειτουργίας της κατασκήνωσης. Όταν πρόκειται περί Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. να συνοδεύεται από βεβαιώσεις καταθέσεων και προϋπολογισμούς εσόδων και εξόδων.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Συμφωνητικό Μίσθωσης. Σε περίπτωση μίσθωσης, προσκομίζεται το συμφωνητικό μίσθωσης αρμόδια αναρτημένο στο Taxisnet.Τίτλοι ιδιοκτησίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Ασφαλιστική ενημερότηταΑσφαλιστική ενημερότητα φυσικών, νομικών προσώπων (eΕΦΚΑ)
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Φορολογική ενημερότηταΦορολογική ενημερότητα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου που θα αναφέρει ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα και δεν διώκεται.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
10Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση ή δεν έχει καταδικασθεί για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη (σωματική τιμωρία, πορνογραφία κ.α.) και δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οιανδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
11Επικαιροποιημένο αντίγραφο κατασταστικούΝομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
12Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία να καθορίζεται εάν η Διεύθυνση ή η εν γένει εποπτεία και φροντίδα της κατασκήνωσης που πρόκειται να ιδρυθεί θα ασκείται από μέλη της Διοίκησης αυτού ή από ιδιαίτερη επιτροπή ή μέλος αυτού.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας κατασκηνώσεων που οργανώνονται με ίδια μέσα, με πληρωμή ή χωρίς πληρωμή από φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή από Δημόσιες Υπηρεσίες ή Οργανισμούς ή Οργανώσεις. Από την ισχύ της ως άνω αναφερόμενης Κ.Υ.Α., καταργείται κάθε άλλη απόφαση ή εγκύκλιος που έρχεται σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη Κ.Υ.Α.. Κατηργημένες Αποφάσεις Υ.Α. οικ.1277/1989 (ΦΕΚ 199/Β/1989), Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/2007 (ΦΕΚ 966/Β/2006), Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/2007 (ΦΕΚ 1022/Β/2007), Κ.Υ.Α. Π1β/Γ. Π.54338/2006 (ΦΕΚ 966/Β/2006) και Κ.Υ.Α. Π1β/Γ.Π.οικ.123827/2011 (ΦΕΚ 226/Β/2011), Κ.Υ.Α. 145116/2011 (ΦΕΚ 354/Β/2011), Υ.Α. 1277/1989 (ΦΕΚ 199/Β/1989), ΔΙΑΔΠ /Α1/3143/14-2-2002 (ΦΕΚ 193/Β/2002)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Δασικές περιοχές και παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας / Τροποποιήθηκε ως ακολούθως: - Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α/2017) παρ. 5 αρ. 145 - Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 52 του ν. 4280/2014 (Παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας) - Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/2016) παρ. 2 αρ. 46 - Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 52 του ν. 4280/2014 (Παράταση προδιαγραφών άδειας λειτουργίας)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού: Γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 23 του Ν. 3959/2011 επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 «Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» για τη διατήρηση του συστήματος αδειοδότησης στις ακόλουθες προνοιακές δομές αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Τροποποιήθηκε από τον ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α/2018) παρ. 3, αρ. 59 - Τροποποίηση παρ. 1 και 2 αρ. 1 του ν. 2345/1995 (Εξουσιοδότηση Κ.Υ.Α.)
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
753826
Κωδικός NACE
74.9
Περιγραφή NACE
Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες π.δ.κ.α.
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή και η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

ID: 753826

Name: Άδεια Ίδρυσης Κατασκήνωσης