Scroll to top
cross-border stamp image

Έγκριση Μέσων Σήμανσης στο Πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Βοοειδών-Αιγοπροβάτων και Χοίρων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στη χορήγηση έγκρισης μέσων σήμανσης στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής βοοειδών-αιγοπροβάτων και χοίρων. Τα μέσα σήμανσης είναι τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των ζώων. Διακρίσεις μέσων σήμανσης: (α) συμβατικά μέσα σήμανσης: τα ενώτια που τοποθετούνται στα αυτιά του ζώου και φέρουν τυπωμένο τον αναγνωριστικό αριθμό αυτού. (β) ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης: η ηλεκτρονική συσκευή αναγνώρισης (identifier) που συνίσταται σε έναν παθητικό πομποδέκτη, μόνο ανάγνωσης (transponder), που δεν περιέχει εσωτερική πηγή ισχύος, ενσωματώνεται σε ενδοστομαχικό βώλο ή ενώτιο και φέρει κωδικοποιημένες τις πληροφορίες που αφορούν στον αναγνωριστικό αριθμό του ζώου στο οποίο τοποθετείται. Για να ληφθούν υπόψη μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της ηλεκτρονικής αναγνώρισης βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, δύναται ο εννοιολογικός ορισμός να επεκταθεί και σε άλλα είδη ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης, εφόσον αυτά προβλεφθούν στην κοινοτική και εθνική νομοθεσία. (γ) συσκευές ανάγνωσης ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης: η συσκευή ανάγνωσης (reader) που συνίσταται σε έναν πομποδέκτη (transceiver), που αφού ενεργοποιεί τον πομποδέκτη του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λαμβάνει και εμφανίζει τις πληροφορίες που περιέχει ο κωδικός αυτού. Απευθύνεται σε πολίτες, επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ, ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

Νόμιμη εκπροσώπηση.

Γνωστοποίηση των πιθανών ενδιάμεσων διανομέων στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των λιανοπωλητών.

Τήρηση υποχρεώσεων Διαθετών και Διακινητών Εγκεκριμένων Μέσων Σήμανσης σχετικά με την προμήθεια εγκεκριμένων μέσων σήμανσης στους κατόχους ζώων, σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 6 της σχετικής ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 2 περ. δ) της ΥΑ 17/891/3.1.2018.

Επισύναψη δειγμάτων των προς έγκριση σημάτων.

Τήρηση προδιαγραφών μέσων σήμανσης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Αίτηση χορήγησης μέσων σήμανσης ζωικού κεφαλαίου
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Χορήγηση Έγκρισης Μέσων Σήμανσης στο Πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων
Τι θα χρειαστείτε
1Αποδεικτικό έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης της κατασκευάστριας εταιρίας από τον αιτούντα, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί νόμιμα κατασκευάστρια εταιρία της αλλοδαπής.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Δήλωση γνωστοποίησης πιθανών ενδιάμεσων διανομέων στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των λιανοπωλητών.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
3Υπεύθυνη Δήλωση τήρησης των υποχρεώσεων από τον αιτούντα και τον κάθε τυχόν ενδιάμεσο διανομέα.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Δείγματα ως ακολούθως: (α) Συμβατικά μέσα σήμανσης: δύο ομάδες δειγμάτων ενωτίων (δείγμα και αντιδείγμα), τουλάχιστον με δέκα (10) ενώτια η κάθε ομάδα, για κάθε τύπο ή σχήμα, (β) Ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης: δύο ομάδες δειγμάτων ηλεκτρονικών μέσων σήμανσης (δείγμα και αντιδείγμα), τουλάχιστον με πέντε (5) ενδοστομαχικούς βώλους ή ηλεκτρονικά ενώτια η κάθε ομάδα, για κάθε τύπο ή σχήμα, (γ) Συσκευές ανάγνωσης: ένα (1) δείγμα συσκευής ανάγνωσης για κάθε τύπο, εξαιρουμένων των συσκευών που είναι για μόνιμη εγκατάσταση.Δείγμα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Για την τήρηση προδιαγραφών μέσων σήμανσης, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αν πρόκειται για συμβατικά / ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης ή συσκευές ανάγνωσης) όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 170285/2011 και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 17/891/3.1.2018: (α) Πλήρεις και αναλυτικές περιγραφές ποιοτικών και τεχνικών χαρακτηριστικών, (β) Αντίγραφα των απαραίτητων κατά περίπτωση πιστοποιητικών, (γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας, (δ) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης υποχρέωσης διάθεσης μέσων σήμανσης αντικατάστασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ, (ε) Δήλωση της ελάχιστης ηλικίας/σωματικού βάρους του ζώου στο οποίο είναι δυνατό να τοποθετηθεί.Δικαιολογητικά ανά περίπτωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Για την τήρηση προδιαγραφών μέσων σήμανσης, κατά περίπτωση (ανάλογα με το αν πρόκειται για συμβατικά / ηλεκτρονικά μέσα σήμανσης ή συσκευές ανάγνωσης) όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 170285/2011 και όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΥΑ 17/891/3.1.2018: (α) Πλήρεις και αναλυτικές περιγραφές ποιοτικών και τεχνικών χαρακτηριστικών, (β) Αντίγραφα των απαραίτητων κατά περίπτωση πιστοποιητικών, (γ) Εγγύηση καλής λειτουργίας, (δ) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης υποχρέωσης διάθεσης μέσων σήμανσης αντικατάστασης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της ΚΥΑ, (ε) Δήλωση της ελάχιστης ηλικίας/σωματικού βάρους του ζώου στο οποίο είναι δυνατό να τοποθετηθεί.Συμπληρωματικά δικαιολογητικά
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Εφαρμογή ευρωπαϊκών κανονισμών στο πλαίσιο του εθνικού συστήματος αναγνώρισης και καταγραφής των βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση άρθρου 5 ΚΥΑ 170285/2011 (Κωδικός Αριθμός Έγκρισης)
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
611419
Κωδικός NACE
1.4
Περιγραφή NACE
Ζωική παραγωγή
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Ένσταση. Υποβάλλεται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημερομη-νία παραλαβής της απόφασης και υπάρχει δυνατότητα προσκόμισης τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων (Άρθρο 9 ΚΥΑ 170285/2011).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Ηλεκτρονική αίτηση

Υποβάλετε μια νέα αίτηση για την επιλεγμένη διαδικασία.

Προς το παρόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος. Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα αλλά το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ως έγκυρο.

ID: 611419

Name: Έγκριση Μέσων Σήμανσης στο Πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Αναγνώρισης και Καταγραφής Βοοειδών-Αιγοπροβάτων και Χοίρων