Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Γομωτή και Πυροδότη 1ης Κατηγορίας

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ

Περιγραφή

Πρόκειται για τη διαδικασία μέσω της οποίας χορηγείται άδεια γομωτή - πυροδότη 1ης Κατηγορίας. Ο γομωτής-πυροδότης 1ης κατηγορίας είναι το φυσικό πρόσωπο που κατέχει και χρησιμοποιεί εκρηκτικές ύλες για τη γόμωση των διατρημάτων και την πυροδότηση αυτών αποκλειστικά και μόνο σε έργα 1ης κατηγορίας, δηλαδή σε έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται εντός των Μεταλλευτικών και Λατομικών Χώρων, με τη χρήση εκρηκτικών υλών. Η διαδικασία εκκινεί με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης εξέτασης για την απόκτηση άδειας Γομωτή Πυροδότη 1ης Κατηγορίας, στην αρμόδια Περιφέρεια, με συνημμένα τα κατά περίπτωση προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Στη συνέχεια, διαβιβάζεται ο φάκελος, από τις κατά τόπους Περιφέρειες, στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ για τον προγραμματισμό και τη διεξαγωγή των εξετάσεων. Μετά τη διενέργεια των εξετάσεων και την επιτυχή συμμετοχή του αιτούντα, ενημερώνεται η κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, για την έκβαση και τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με σκοπό την χορήγηση της αιτηθείσας άδειας με τη μορφή βιβλιαρίου.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΠεριφέρειες, Τμήμα επιθεώρησης μεταλλείων
Ψηφιακά σημεία παροχήςEUGO portal (μόνο πληροφορίες)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 200
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 109, της με αριθμό Δ7/Α/οικ.12050/2223 (ΦEK Β΄1227/2011) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών: Όλοι οι υποψήφιοι για την απόκτηση άδειας γομωτή - πυροδότη, πρέπει να έχουν ηλικία μεταξύ 18-65 ετών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 5, του άρθρου 109, της με αριθμό Δ7/Α/οικ.12050/2223 (ΦEK Β΄1227/2011) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών: για τους διπλωματούχους μηχανικούς του άρθρου 3, παρ. 2, της ίδιας απόφασης- ήτοι διπλωματούχους μηχανικούς μεταλλείων – μεταλλουργούς μηχανικούς ή διπλωματούχους μηχανικούς ορυκτών πόρων ή διπλωματούχους μηχανικούς άλλης ισότιμης και αντίστοιχης με τις παραπάνω ειδικότητας, όπως ορίζεται κάθε φορά από το ΤΕΕ και την κείμενη νομοθεσία - δεν απαιτείται η απόκτηση των ειδικών αδειών του άρθρου 108, της ως άνω αναφερόμενης Υπουργικής απόφασης, για την εκτέλεση των αντίστοιχων, με την ειδικότητά τους εργασιών, που όμως πρέπει να γίνονται αποκλειστικά για δοκιμαστικούς ή πειραματικούς λόγους ή σε περίπτωση σοβαρών επικινδύνων καταστάσεων ή κινδύνων.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3, του άρθρου 109, της με αριθμό Δ7/Α/οικ.12050/2223 (ΦEK Β΄1227/2011) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών: Οι υποψήφιοι για την απόκτηση αδείας γομωτή-πυροδότη πρέπει να διαθέτουν προϋπηρεσία βοηθού στην αντίστοιχη θέση και είδος εργασίας: - 400 ημερομισθίων - σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πιστοποιητικού επαγγελματικής εκπαίδευσης ή πτυχίου κατώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, προϋπηρεσία όπως παραπάνω 200 ημερομισθίων, - σε περίπτωση κατοχής ή απόκτησης πτυχίου μέσης τεχνικής σχολής, σχετικής ειδικότητας, προϋπηρεσία 100 ημερομισθίων. - οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις μειώνονται στο ήμισυ προκειμένου για υποψήφιους προς απόκτηση αδείας γομωτή-πυροδότη, οι οποίοι κατέχουν ήδη άδεια, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 108 παρ. 4, της ως άνω αναφερόμενης Υπουργικής Απόφασης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8.3., του άρθρου 8, της με αριθμό Οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ Β΄73/1995) ΚΥΑ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: Προκειμένου η άδεια Γομωτή - Πυροδότη να ισχύει για απλές ή ηλεκτρικές πυροδοτήσεις η κατά περίπτωση απαιτούμενη προϋπηρεσία πρέπει να έχει διανυθεί τουλάχιστον κατά το ήμισυ σε εργασίες που έγινε χρήση ηλεκτρικών αντίστοιχων πυροκροτητών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8.4., του άρθρου 8, της με αριθμό Οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ Β΄73/1995) ΚΥΑ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: Η υπηρεσία που βεβαιώνεται κατά το διάστημα στρατιωτικής θητείας στη ΜΟΜΑ σε εργασίες με χρήση εκρηκτικών, προσμετράται εξ ολοκλήρου ως προϋπηρεσία, ενώ η υπηρεσία σε χρήση εκρηκτικών υλών εν γένει, προσμετράται ως προϋπηρεσία κατά το ήμισυ και μέχρι 300 ημερομίσθια κατ΄ ανώτατο όριο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8.8., του άρθρου 8, της με αριθμό Οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ Β΄73/1995) ΚΥΑ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: Η προϋπηρεσία για την απόκτηση άδειας γομωτή - πυροδότη λαμβάνεται υπόψη όταν έχει πραγματοποιηθεί μετά το 17ο έτος της ηλικίας.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8.7.α., του άρθρου 8, της με αριθμό Οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ Β΄73/1995) ΚΥΑ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: Στους πτυχιούχους ΤΕΙ ειδικότητας Τεχνολόγων Ορυχείων, χορηγείται άδεια γομωτή - πυροδότη 1ης κατηγορίας, αφού πιστοποιήσουν προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε έργα της κατηγορίας αυτής.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8.2.1., του άρθρου 8, της με αριθμό Οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ Β΄73/1995) ΚΥΑ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: Η άδεια γομωτή - πυροδότη έργων 1ης κατηγορίας χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τα απαιτούμενα προσόντα, που αναφέρονται στον ισχύοντα Κανονισμό Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών και βάσει των απαιτούμενων δικαιολογητικών που περιγράφονται στο άρθρο 9, της ως άνω αναφερόμενης απόφασης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 9.1.4., του άρθρου 9, της με αριθμό Οικ. 2254/230/Φ.6.9 (ΦΕΚ Β΄73/1995) ΚΥΑ του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας: Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ότι δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/1993 και δεν τυγχάνουν φυγόδικοι ή φυγόποινοι. Παράλληλα προβλέπεται η αναζήτηση Πιστοποιητικού Ποινικού Μητρώου.

Παράβολα / Τέλη

 • Για την χορήγηση των προβλεπόμενων από τις διατάξεις του ΚΜΛΕ επαγγελματικών αδειών γομωτών-πυροδοτών Κατανομή: 50% ΑΛΕ 1450189001 (πρώην ΚΑΕ 3741) και 50% ΑΛΕ 1450108001 (πρώην ΚΑΕ 3753)
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο ΔΟΥΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση με πλήρη στοιχεία ταυτότητας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Σημείωση
  Η απόκτηση άδειας για τις εργασίες του άρθρου 108, του ΚΜΛΕ, γίνεται μετά από ειδική εξέταση που διενεργείται από την αρμόδια Επιθεώρηση Μεταλλείων. Όσοι ενδιαφέρονται σχετικά, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση εξέτασης στην αρμόδια Περιφέρεια - σύμφωνα με την ΚΥΑ Οικ. 2254/230/Φ6.9 (Β΄73/1995), με τίτλο «Προϋποθέσεις, διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες», όπως ισχύει - που ανήκει το έργο που τους απασχολεί ή, εφόσον δεν εργάζονται, ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους. Κατά τα λοιπά, για την απόκτηση της αδείας εφαρμόζονται οι διατάξεις της ως άνω αναφερόμενης ΚΥΑ, όπως ισχύει. Μαζί με την αίτηση, πρέπει να συνυποβάλλονται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται λεπτομερώς στην αντίστοιχη ενότητα.
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άδεια Γομωτή και Πυροδότη 1ης Κατηγορίας
Τι θα χρειαστείτε
1Δύο πρόσφατες φωτογραφίεςΦωτογραφίες
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
2Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
3Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν εμπίπτετε στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 2168/93 και ότι δεν τυγχάνετε φυγόδικος ή φυγόποινος.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
4Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου - ψυχιάτρου ή παθολόγου, από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας σας.Γνωμάτευση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
5Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου τύπου Α, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 575 του ΚΠΔΑντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)
6Διπλότυπο είσπραξης Δημοσίου Ταμείου, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τα κατά το νόμο χαρτόσημα για την χαρτοσήμανση της άδειαςΑποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
7Τίτλοι ΣπουδώνΑποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
8Πιστοποιητικά Προϋπηρεσίας ή άλλα κατά περίπτωση Βεβαιωτικά ΠροϋπηρεσίαςΑποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις , διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Συμπλήρωση και τροποποίηση της οικ. 2254/230/Φ.6.9/21.12.1994 (ΦΕΚ Β΄73/95) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση της οικ. 2254/230/Φ.6.9/21.12.1994 (ΦΕΚ Β΄73/95) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Προϋποθέσεις, διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας γομωτή και πυροδότη διατρημάτων με εκρηκτικές ύλες
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση της αριθ. Δ7/Β/Οικ.13803/Γ.Δ.ΦΠ4213/4-8-2004 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομίας - Οικονομικών και Ανάπτυξης Θεσμοθέτηση χρηματικού αντισταθμίσματος (παραβόλου) για την χορήγηση οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης ή δικαιώματος που προβλέπονται από τη Μεταλλευτική και Λατομική Νομοθεσία (ΦΕΚ 1228/Β/11-8-2004)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών (Κ.Μ.Λ.Ε.)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
130414
Κωδικός NACE
9.9
Περιγραφή NACE
Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Ελληνικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Παρατηρήσεις

Ο χρόνος υλοποίησης εξαρτάται από τη συχνότητα διενέργειας εξετάσεων από την αρμόδια επιτροπή. Εκτιμάται στους έξι μήνες από την υποβολή της αίτησης, ενώ δεν προβλέπονται συγκεκριμένες προθεσμίες. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα επανεξέτασης. Η πρώτη επανεξέταση μπορεί να γίνει μετά ένα δίμηνο, η δεύτερη μετά 2 δίμηνα, η τρίτη μετά 4 δίμηνα η τέταρτη μετά 8 δίμηνα και η πέμπτη μετά 12 δίμηνα, από το δίμηνο της αρχικής εξέτασης και από κει και πέρα μετά ένα δίμηνο από την προηγούμενη επανεξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 7, του άρθρου 110, της με αριθμό Δ7/Α/οικ.12050/2223/23.05.2011 (ΦΕΚ Β΄1227) Απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με τίτλο "Κανονισμός Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών" (συντομογραφία: ΚΜΛΕ).

ID: 130414

Name: Άδεια Γομωτή και Πυροδότη 1ης Κατηγορίας