Scroll to top
cross-border stamp image

Διασυνοριακή Έναρξη Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών του επαγγέλματος ραδιοτεχνίτη (εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοφωνικών δεκτών και συναφών συσκευών). Απευθύνεται σε πολίτες.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
, Περιφερειακές ενότητες
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο πάροχος να είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος εγκατάστασης όπου ασκεί την οικονομική δραστηριότητα.

Να μην του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων στο Κράτος εγκατάστασης, κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

Να είναι πολίτης χώρας της Ε.Ε..

Να κατέχει τα απαραίτητα σχετικά επαγγελματικά προσόντα και την απαραίτητη σχετική επαγγελματική πείρα.

Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Τι θα χρειαστείτε

  Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη (Διασυνοριακά)
  Τι θα χρειαστείτε
  1Βεβαίωση για το επάγγελμα εγκατάστασης από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  2Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης, προκειμένου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  3Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ή ΔιαβατηρίουΤαυτοποιητικό έγγραφο
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  4Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών του προσόντων και επαγγελματικής πείρας: (α) τουλάχιστον δύο ετών, ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα).Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων πολιτών της Ε.Ε. Άρθρο 7, παρ. 3: Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή, λίστα δικαιολογητικών. Το άρθρο 7 παρ. 3 τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ. 7 του Προεδρικού Διατάγματος 51/2017 (Α΄ 82).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4799/ΙΑ/17−1−2011 (ΦΕΚ 76 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης. Η δήλωση μπορεί να υποβάλλεται και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα από επαγγελματίες υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 έως και 9 του π.δ. 38/2010 σε επαγγέλματα αρμοδιότητας του τομέα Μεταφορών και Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Άρθρο 2: Αρμόδιες Αρχές Άρθρο 3, παρ. 1 και 2: Τρόπος υποβολής της δήλωσης και απαιτούμενα δικαιολογητικά.
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  804643
  Κωδικός NACE
  95.1
  Περιγραφή NACE
  Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού επικοινωνίας
  Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
  Δικαστική Προσφυγή 

  Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης απαγόρευσης που του έχει επιβληθεί.

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Διασυνοριακά

  ID: 804643

  Name: Διασυνοριακή Έναρξη Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοτεχνίτη