Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης (με εξετάσεις)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης και αποτελεί το 1ο μέρος για την τελική έκδοση της άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης. Τα μέρη της διαδικασίας είναι: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης (τελικό στάδιο αποτελεί η έκδοση Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών) και Έκδοση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης (τελικό στάδιο αποτελεί η έκδοση της σχετικής άδειας). Η παραπάνω διαδικασία απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Επαγγέλματος της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή του τόπου μόνιμης διαμονής
Ψηφιακά σημεία παροχήςEUGO portal (μόνο πληροφορίες)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 149
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης: 1. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει την άδεια του Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης ή 2. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει την άδεια του Εγκαταστάτη - Συντηρητή Καυστήρων Υγρών Καυσίμων ή 3. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός οφείλει να έχουν αναγνωρισθεί τα επαγγελματικά του προσόντα από τον αρμόδιο φορέα της χώρας.

1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης: α) Αν ο ενδιαφερόμενος έχει την άδεια ή τη Βεβαίωση Αναγγελίας του Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 24 μηνών. β) Αν ο ενδιαφερόμενος έχει την άδεια του Εγκαταστάτη - Συντηρητή Καυστήρων Υγρών Καυσίμων οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 6 μηνών στις εγκαταστάσεις καυσίμων. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης η αντίστοιχη προαπαιτούμενη προϋπηρεσία που απαιτείται δύναται να αντικατασταθεί έως και 25% της παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μετά την έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας σε ισχύ.

1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης: Αν ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει σχετικό πτυχίο μετά τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης Αναγγελίας οφείλει να καταθέσει τον σχετικό τίτλο σπουδών.

Παράβολα / Τέλη

 • Αφορά το 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Αφορά το 2ο μέρος της διαδικασίας για την Έκδοση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης - Θεωρητικών Εξετάσεων
  Κωδικός παραβόλου
  2
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Αφορά το 2ο μέρος της διαδικασίας για την Έκδοση άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης - Πρακτικών Εξετάσεων
  Κωδικός παραβόλου
  3
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

  Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση Άδειας Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης
  Τι θα χρειαστείτε
  1Αν ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλει και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Άδεια διαμονής
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  21. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας του Αρχιτεχνίτη Εγκαταστάσεων Καύσης ή 2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας του Εγκαταστάτη - Συντηρητή Καυστήρων Υγρών Καυσίμων ή 3. Απόφαση Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Α.Τ.Ε.Ε.Ν. του Υπ. Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (άρθ. 169 ν. 4635/2019).Άδεια εργασίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  31. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως μισθωτός: Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας και συγκεκριμένα, ο αριθμός άδειας και η εκδούσα αρχή, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης, ο ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια, η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος. 2. Αν ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας: Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει: α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο δικαίωμα - με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012. 3. Αν ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.: Βεβαίωση Προϋπηρεσίας που συνοδεύεται από Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός εγκαταστάσεων ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού, εφόσον έχει την απαιτούμενη άδεια, ή για την περίπτωση του τεχνίτη βεβαίωση αναγγελίας. 4. Αν ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης. 5. Αν ο ενδιαφερόμενος απέκτησε προϋπηρεσία ως έφεδρος οπλίτης παρατεταμένης θητείας ή έφεδρος αξιωματικός κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων: Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται λεπτομερώς το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτής. 6. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας αλλά και από άλλη αιτία γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία: βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά.Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  4Αντίγραφο τίτλου σπουδών.Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  5Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.Φωτογραφίες
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Ημερομηνία έναρξης θεωρήσεων αδειών.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων καύσης υγρών και αερίων καυσίμων για την παραγωγή ζεστού νερού, καθορισμός επαγγελματικών προσόντων και προϋποθέσεων για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα και άλλες ρυθμίσεις.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Καθορισμός Αποζημιώσεων των Εξεταστικών Επιτροπών.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Παράρτημα A - Εξεταστέα ύλη Εγκαταστάσεων Υγρών και Αερίων Καυσίμων.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) των διαδικασιών που αφορούν στην αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ΠΔ 112/2012, ΠΔ 114/2012, ΠΔ 115/2012 και ΠΔ 1/2013, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ..
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) των διαδικασιών που αφορούν στην άδεια άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ΠΔ 112/2012, ΠΔ 114/2012 και ΠΔ 115/2012, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ..
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Α δειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (Α΄ 143).
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  688565
  Κωδικός NACE
  43.2
  Περιγραφή NACE
  Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
  Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
  Δικαστική Προσφυγή 
  Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
  Σιωπηρή έγκριση

  Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας των 15 ημερών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Η προθεσμία υλοποίησης αφορά στην έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας για την έγκριση συμμετοχής στις εξετάσεις.

  ID: 688565

  Name: Άδεια Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης (με εξετάσεις)