Scroll to top
cross-border stamp image

Έγκριση εγκατάστασης, έγκριση λειτουργίας και γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση εγκατάστασης, έγκριση λειτουργίας και γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Ψηφιακά σημεία παροχήςNotify business
Αριθμός ΔικαιολογητικώνΔεν απαιτούνται
Κόστος~ 170 - 300
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Χρήσεις γης: Για τις δραστηριότητες λουνα παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια που ασκούνται για περισσότερες από εξήντα (60) ημέρες απαιτείται έγκριση εγκατάστασης η οποία χορηγείται από την αδειοδοτούσα αρχή. Επίσης για τις εν λόγω δραστηριότητες (διάρκεια λειτουργίας άνω των εξήντα ημερών) τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις 7034/1298/15.3.2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 368) περί ελαχίστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων (παρ. 8 του άρθρου 111 ν. 4442/2016).

Απαγορεύεται η εγκατάσταση των δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια σε περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, καθώς και για την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά (παρ. 8 του άρθρου 111 ν. 4442/2016).

Κωδικούς πρόσβασης Taxisnet

Για τις δραστηριότητες λούνα παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια που εμπίπτουν στις διατάξεις της υπό στοιχεία 50116/20.05.2020 υπουργικής απόφασης (Β΄ 2065) απαιτείται η σύνταξη του Αρχείου Λειτουργίας, Συντήρησης και Συμβάντων της διάταξης ψυχαγωγίας (amusement device log) και της Έκθεσης Τεχνικού Ελέγχου, όπως ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

Αν η δραστηριότητα (λούνα παρκ, τσίρκο, παγοδρόμια) πρόκειται να εγκατασταθεί σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός του κτιρίου δεν απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας στον χώρο, και ελλείψει κανονισμού, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός. (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης - Β΄ 3364)

Παράβολα / Τέλη

 • Για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ψηφιακά (web banking)Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων της παρ. 4 του άρθρου 3 απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατό πενήντα (150) ευρώ για όλες τις δραστηριότητες, εκτός από αυτές που ασκούνται προσωρινά κατά την έννοια της παρ. 8 του άρθρου 111 ν. 4442/2016. Για προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για διάστημα έως και 15 ημερών το παράβολο το παράβολο για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ, ενώ για προσωρινή άσκηση δραστηριότητας για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών το παράβολο ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου, σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 115 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Σημείωση
  Ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση στην αδειοδοτούσα αρχή που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του και την περιγραφή της δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ). Η αίτηση για έγκριση εγκατάστασης υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων της παρούσας, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης.
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Έγκριση εγκατάστασης, έγκριση λειτουργίας, γνωστοποίηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων.
Τι θα χρειαστείτε
1Βεβαίωση χρήσεων γης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ) για τον συγκεκριμένο χώρο.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η δραστηριότητα, στο οποίο να φαίνονται όλες οι εγκαταστάσεις που υπάρχουν σε ακτίνα 150 μ. από τα όρια του χώρου άσκησής της.Τοπογραφικό διάγραμμα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
3Υπεύθυνη δήλωση του φορέα της δραστηριότητας, στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός του κτιρίου δεν απαγορεύει τη λειτουργία της δραστηριότητας στον χώρο, και ελλείψει κανονισμού, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του χώρου, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υφίσταται κανονισμός. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).Ηλεκτρονικό παράβολο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Πράξη της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.Υπηρεσιακό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Απόφαση έγκρισης επέμβασης της δασικής υπηρεσίας, όταν πρόκειται για δασικού χαρακτήρα έκταση.Απόφαση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Αίτηση έγκρισης λειτουργίας.Αίτηση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Έγκριση εγκατάστασης.Έγκριση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα.Βεβαίωση
10Έκθεση τεχνικού ελέγχου αναγνωρισμένου φορέα η οποία υποβάλλεται για κάθε διάταξη ψυχαγωγίας, και από την οποία προκύπτει η συμμόρφωσή της και το επιτρεπτό της λειτουργίας της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 50116/20.05.2020 υπουργική απόφαση.Έκθεση
11Έκθεση τεχνικού ελέγχου μετεγκατάστασης διπλωματούχου μηχανικού η οποία υποβάλλεται για κάθε περιοδεύουσα διάταξη ψυχαγωγίας, και από την οποία προκύπτει η συμμόρφωσή της και το επιτρεπτό της λειτουργίας της, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 13 της 50116/20.05.2020 υπουργικής απόφασης.Έκθεση
12Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από διαπιστευμένο φορέα σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008.Πιστοποιητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
13Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
14Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e- Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.Μελέτη
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
15Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
16Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 50Α του ν.4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
17Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β΄ 4654). Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
18Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την Απόφαση Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β΄ 191).Γνωμάτευση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
19Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου.Έγκριση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
20Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, όταν πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
21Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της 50116/20.5.2020 «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β΄ 2065) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης.Ηλεκτρονικό παράβολο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
22Δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση λειτουργίας.Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση
23Έγκριση εγκατάστασης.Έγκριση
24Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων και των κατασκευών της ψυχαγωγικής δραστηριότητας και τη συμμόρφωσή τους με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα.Βεβαίωση
25Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του προτύπου από διαπιστευμένο φορέα, σύμφωνα τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 765/2008.Πιστοποιητικό
26Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, το οποίο εκδίδεται στην επωνυμία του φυσικού ή νομικού προσώπου.Πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας
27Αρχειοθετημένες μελέτες πυροπροστασίας (ενεργητικής και παθητικής, εφόσον απαιτείται), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β΄ 5519), όπως κάθε φορά ισχύει, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν αντίγραφα των επίσημα κατατεθειμένων στο πληροφοριακό σύστημα e- Άδειες για την έκδοση εγκρίσεων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Εφόσον οι μελέτες δεν έχουν υποβληθεί μέσω του πληροφοριακού συστήματος, τότε θα πρέπει να προέρχονται από τον φυσικό φάκελο που τηρείται στην Πυροσβεστική Υπηρεσία ή διαθέτει εγκεκριμένη ο φορέας της δραστηριότητας.Μελέτη
28Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 αρμόδιου κατά νόμου μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι έχουν εγκατασταθεί, τηρούνται και λειτουργούν καλώς τα απαιτούμενα μέτρα και μέσα πυροπροστασίας της κείμενης νομοθεσίας πυροπροστασίας. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.Υπεύθυνη Δήλωση
29Υπεύθυνη δήλωση αρμόδιου μηχανικού, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 50Α του ν. 4442/2016, ότι η κυκλοφοριακή σύνδεση, ή η είσοδος και έξοδος της εγκατάστασης υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια αυτής. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
30Υπεύθυνη Δήλωση εγκαταστάτη (ΥΔΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις» (Β΄ 4654). Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
31Γνωμάτευση ύψους της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3/Δ/3271/781/2009 (Β΄ 191).Γνωμάτευση
32Έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου.Έγκριση
33Βεβαίωση από τους διαχειριστές των δικτύων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.Βεβαίωση
34Βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία της όλης εγκατάστασης.Βεβαίωση
35Αποδεικτικό καταβολής του αντιτίμου του παραβόλου του άρθρου 9 της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364).Ηλεκτρονικό παράβολο

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Πλαίσιο άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων - Προσθήκη Κεφαλαίου ΙΘ’ στον ν. 4442/2016.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας και τη γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50116/20-5-2020 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγω γίας» (Β’ 2065).
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
835642
Κωδικός NACE
93.21
Περιγραφή NACE
Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Ιεραρχική Προσφυγή 
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή απόρριψη

Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή, η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή, το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός εάν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Ελληνικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Παρατηρήσεις

Για τη δραστηριοποίηση με αντικείμενο ψυχαγωγικές δραστηριότητες λούνα παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια σε στεγασμένο ή υπαίθριο χώρο απαιτείται η εγκατάσταση και η λειτουργία αυτών. Αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή είναι ο Δήμος ή η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού για την περίπτωση άσκησης των εν λόγω δραστηριοτήτων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων. Για την εγκατάσταση της δραστηριότητας (λούνα παρκ, τσίρκο, παγοδρόμιο) χορηγείται από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή έγκριση εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου. Για τη λειτουργία της δραστηριότητας (λούνα παρκ, τσίρκο, παγοδρόμιο) απαιτείται, είτε η χορήγηση έγκρισης λειτουργίας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου, είτε η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο γνωστοποίησης στην ανωτέρω αδειοδοτούσα αρχή. Έγκριση λειτουργίας απαιτείται για τη λειτουργία δραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπό στοιχεία 50116/20.5.2020 «Κανονισμός ασφάλειας και ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας» (Β΄ 2065) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης. Για τη λειτουργία δραστηριοτήτων που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω υπουργική απόφαση ο ενδιαφερόμενος ακολουθεί τη διαδικασία της υποβολής γνωστοποίησης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www. notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά, η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). Συγκεκριμένα, ισχύουν τα κάτωθι: *ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: Η αίτηση για έγκριση εγκατάστασης μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016 (Α΄230), το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση εγκατάστασης των δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής, αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3364). Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών εκδίδει την έγκριση εγκατάστασης ή απορρίπτει το αίτημα, αιτιολογώντας ειδικώς την απορριπτική της απόφαση. Αν η αδειοδοτούσα αρχή το κρίνει σκόπιμο, πριν την έκδοση της έγκρισης και πάντως εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, διενεργεί αυτοψία, προκειμένου να διαπιστώσει τις πραγματικές συνθήκες που υφίστανται στον χώρο εγκατάστασης με έμφαση στις συνθήκες γειτνίασης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή να του χορηγήσει βεβαίωση περί της άπρακτης παρέλευσης της προαναφερθείσας προθεσμίας. Η έγκριση εγκατάστασης ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία έκδοσής της και είναι δυνατή η παράταση της ισχύος της άπαξ για έξι (6) επιπλέον μήνες, εφόσον ο φορέας της δραστηριότητας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α. έχει υποβάλει αίτημα, ενόσω ακόμα διαθέτει σε ισχύ έγκριση εγκατάστασης, και β. έχει εκκινήσει τις διαδικασίες προς υλοποίηση των απαραίτητων κατασκευών ή προς τοποθέτηση του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση και τις τυχόν τροποποιήσεις της στις κατά τόπον αρμόδιες υπηρεσίες και ιδίως την υπηρεσία δόμησης, τη δασική υπηρεσία, τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για την εγκατάσταση της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Εξαίρεση από την έγκριση εγκατάστασης: Εξαιρούνται από την έγκριση εγκατάστασης οι δραστηριότητες που ασκούνται προσωρινά σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο. Προσωρινή άσκηση δραστηριότητας νοείται αυτή που διαρκεί έως εξήντα (60) ημέρες ενώ η εγκατάσταση στην ίδια θέση μπορεί να λάβει χώρα έως δύο (2) φορές κατ’ έτος, ανεξαρτήτως του φορέα της δραστηριότητας. Στις περιπτώσεις αυτές, δεν ελέγχονται οι χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και δεν εφαρμόζεται η υπ’ αρ. 7034/1298/15.3.2000 κοινή απόφαση των Υφυπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης - Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Β’ 368) περί ελαχίστων αποστάσεων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται η εγκατάσταση σε περιοχές που διέπονται από ειδικές προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, καθώς και για την πολιτιστική, αρχιτεκτονική και φυσική κληρονομιά. Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση της έγκρισης εγκατάστασης αναφέρονται στην ενότητα "Τι θα χρειαστείτε" στα σημεία 1 έως 6. *ΕΓΚΡΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Για τη χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας ο φορέας της δραστηριότητας υποβάλει αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) που περιέχει τα ακριβή στοιχεία του, τον ακριβή χώρο όπου επιθυμεί να εγκαταστήσει τη δραστηριότητά του και την περιγραφή της δραστηριότητάς του, στην οποία αναγράφεται και ο κωδικός της αριθμός (κατηγορία NACE ή κωδικός αριθμός δραστηριότητας-ΚΑΔ). Η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης λειτουργίας υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά την έγκριση λειτουργίας των δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, η αίτηση υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ), με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). Όταν η διαδικασία διεκπεραιώνεται μέσω των Κ.Ε.Π. που λειτουργούν ως Ε.Κ.Ε., υποβάλλεται το έντυπο του Παραρτήματος ΙΙ της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364). Ο εξοπλισμός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας από την οποία διέπεται και σε απουσία αυτών να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται στην υπό στοιχεία Ζ3/2810/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης – Δικαιοσύνης – Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1885). Η αδειοδοτούσα αρχή της παρ. 1 του άρθρου 2 εντός τριάντα (30) ημερών από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών διενεργεί αυτοψία σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 112 ν. 4442/2016 και εκδίδει την έγκριση λειτουργίας ή απορρίπτει το αίτημα, αιτιολογώντας ειδικώς την απορριπτική της απόφαση. Στην περίπτωση άσκησης των δραστηριοτήτων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, η αυτοψία του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται για λογαριασμό της αδειοδοτούσας αρχής από την κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Ειδικά για τις δραστηριό-τητες που ασκούνται προσωρινά μέχρι διάστημα εξήντα (60) ημερών σε δημόσιο κοινόχρηστο χώρο που έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια υπηρεσία ή σε δημοτικό ή ιδιωτικό χώρο, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου είναι δέκα (10) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών. Αν παρέλθουν άπρακτες οι προαναφερθείσες προθεσμίες, τεκμαίρεται ότι η έγκριση λειτουργίας έχει χορηγηθεί, εφόσον η δραστηριότητα είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΘ’, ν. 4442/2016 και της παρούσας και ο φορέας της δραστηριότητας μπορεί να ζητήσει από την αδειοδοτούσα αρχή να του χορηγήσει βεβαίωση περί της άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας χορήγησης της έγκρισης λειτουργίας. Η έγκριση λειτουργίας έχει αόριστη διάρκεια, εκτός από τις περιπτώσεις παραχώρησης δημόσιου κοινόχρηστου χώρου, όπου η διάρκεια ταυτίζεται με τη διάρκεια της παραχώρησης. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ανανεώνει και να τηρεί επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά τα οποία έχει υποβάλει κατά τη διαδικασία χορήγησης της έγκρισης και τα οποία έχουν ορισμένη διάρκεια. Η αδειοδοτούσα αρχή κοινοποιεί αμελλητί την έγκριση λειτουργίας και τις τυχόν τροποποιήσεις της στις αρμόδιες υπηρεσία δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος, αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Τα δικαιολογητικά για την χορήγηση της έγκρισης λειτουργίας αναφέρονται στην ενότητα "Τι θα χρειαστείτε" στα σημεία 7 έως 21. *ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για την έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων οι οποίες δεν περιλαμβάνουν διατάξεις ψυχαγωγίας που εμπίπτουν στην υπό στοιχεία 50116/20.5.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, απαιτείται η προηγούμενη γνωστοποίηση σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3364). Η γνωστοποίηση περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για την ασκούμενη δραστηριότητα και υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας, ο οποίος έχει την αποκλειστική ευθύνη για τα περιλαμβανόμενα σ΄ αυτή στοιχεία. Υποβολή γνωστοποίησης: Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) αποκλειστικά μέσω του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. του άρθρου 14 του ν. 4442/2016, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ). Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.- Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λουνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά, η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή του άρθρου 2, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010 (Α’ 63). Ηλεκτρονική υποβολή (ΟΠΣ-ΑΔΕ ή Σύστημα notifybusiness): Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του ηλεκτρονικού συστήματος notifybusiness (www.notifybusiness.gov.gr), λαμβάνει μοναδικό αριθμό και χρονοσήμανση, τα οποία παράγονται από το σύστημα. Το αρχείο µε τον μοναδικό αριθμό επέχει θέση αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης και δεν απαιτείται πρωτοκόλληση. Υποβολή εκτός ΟΠΣ-ΑΔΕ ή του Συστήματος notifybusiness: Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή (πλην της υποβολής μέσω ΟΠΣ-ΑΔΕ ή www.notifybusiness.gov.gr): α) η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) ή το Κ.Ε.Π. – Ε.Κ.Ε. παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση σε κάθε περίπτωση και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής με συνημμένη την υποβληθείσα γνωστοποίηση, β) η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) δίνει στη γνωστοποίηση έναν μοναδικό αύξοντα αριθμό, ο οποίος παραμένει ο ίδιος ακόμα και όταν αυτή μεταβάλλεται, με απλή προσθήκη αύξουσας αρίθμησης για κάθε μεταβολή, γ) η αρμόδια αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) ενημερώνει τον φορέα της δραστηριότητας αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο σχετικά με τον αύξοντα αριθμό που έλαβε η γνωστοποίησή του. Κατά την υποβολή της γνωστοποίησης δεν συνυποβάλλεται κανένα δικαιολογητικό. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να τηρεί τα δικαιολογητικά και το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης στον χώρο άσκησης της δραστηριότητάς του, σύμφωνα με την παρ. 6 της υπό στοιχεία 65006/27.06.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3364). Ο εξοπλισμός θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να πληροί τις απαιτήσεις της εθνικής και ενωσιακής τεχνικής νομοθεσίας από την οποία διέπεται και σε απουσία αυτών να πληροί τις απαιτήσεις της οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων, όπως αυτές καθορίζονται στην υπ’ αρ. Ζ3/2810/14.12.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης – Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης – Δικαιοσύνης – Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β΄ 1885). Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητάς του. Η αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος ή ΕΥΠΑΤΕ) κοινοποιεί αμελλητί τη γνωστοποίηση και τις τυχόν μεταβολές της στις αρμόδιες υπηρεσίες : υπηρεσία δόμησης, πυροσβεστική υπηρεσία, υπηρεσία περιβάλλοντος, αρμόδια υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και σε κάθε άλλη υπηρεσία που κατά την κρίση της πρέπει να λάβει γνώση για τη λειτουργία της δραστηριότητας, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Όταν η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού συστήματος η κοινοποίηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαβιβαστικού εγγράφου για τον σκοπό αυτόν. Τα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση αναφέρονται στην ενότητα "Τι θα χρειαστείτε" στα σημεία 22 έως 35. Αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι ο Δήμος στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ασκείται η δραστηριότητα. Ειδικά για την περίπτωση άσκησης των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων, αρμόδια ή αδειοδοτούσα αρχή είναι η Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΑΤΕ) του Υπουργείου Τουρισμού.

ID: 835642

Name: Έγκριση εγκατάστασης, έγκριση λειτουργίας και γνωστοποίηση λειτουργίας ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων