Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί Θαλασσοπλοούντων Πλοίων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντος πλοίου και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Λιμενικές Αρχές
Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Ψηφιακά σημεία παροχήςEUGO portal (μόνο πληροφορίες)
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 183.8 - 293.8
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά, και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παράνομου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/1936 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων - Πρώτο στάδιο

Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να είναι φυγόδικος ή φυγόποινος - Πρώτο στάδιο

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. - Πρώτο στάδιο

Ο αιτών πρέπει να είναι φορολογικά ενήμερος - Πρώτο στάδιο

Το κατάστημα πρέπει να πληροί ως προς την κατασκευή του, τους χώρους, το ύψος κ.λ.π., τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις του ΥΕΝ - Πρώτο στάδιο

Το κατάστημα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενδιαίτησης επιβατών, όπως ισχύει από το νόμο. - Πρώτο στάδιο

Στην περίπτωση που δεν έχει παραχωρηθεί από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία η εκμετάλλευση του Κ.Υ.Ε. σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλεται ο διορισμός Αγορανομικά Υπεύθυνου και δήλωση αποδοχής του διορισμού του - Πρώτο στάδιο

Στην περίπτωση που έχει παραχωρηθεί από την πλοιοκτήτρια ή διαχειρίστρια εταιρεία η εκμετάλλευση του Κ.Υ.Ε. σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πρέπει να έχει προσδιορισθεί και ο εκάστοτε υπεύθυνος στο συμφωνητικό μίσθωσης και η αποδοχή διορισμού αγορανομικού υπεύθυνου - Πρώτο στάδιο

Στην περίπτωση παραχώρησης του χώρου προς εκμετάλλευση από τρίτο απαιτείται αποδεικτικό από το οποίο προκύπτει η παραχώρηση εκμετάλλευσης του καταστήματος θεωρημένο από την οικεία Δ.Ο.Υ. - Πρώτο στάδιο

Ο αιτών πρέπει να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους - μέλους της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας) και η ηλικία του αιτούντος να είναι άνω των 18 ετών, ενώ για το νομικό πρόσωπο να είναι εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή κράτος μέλος της Ε.Ε. και της Ε.Ζ.Ε.Σ. (πλην Ελβετίας), (τα παραπάνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις παραχώρησης της εκμετάλλευσης) - Πρώτο στάδιο

Υγειονομική καταλληλότητα του προσώπου που λειτουργεί το Κ.Υ.Ε. - Δεύτερο στάδιο

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Παράβολα / Τέλη

 • Ίδρυση & λειτ. καταστ/τος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Τέλος υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.). Η διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω της εκάστοτε Λιμενικής Αρχής και επιπροσθέτως, μέσω διαδικτυακών διατραπεζικών συναλλαγών, στους κάτωθι λογαριασμούς των φορέων: ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 4401000240000000000263103 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: GR 6001100400000004054620705 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR 8501719020006902130197561
  Κωδικός παραβόλου
  2
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο αρμόδιας αρχήςΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Τέλος
  Σύνδεσμος παραβόλου
 • Παράβολο υπέρ Δήμων σύμφωνα με την οικ. 61167/17-12-2007 ΚΥΑ (2438 Β’/2007), το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλης (σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5.000 κατοίκους είναι 185€, ενώ στις υπόλοιπες είναι 75€).
  Κωδικός παραβόλου
  3
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση του ενδιαφερόμενου με θέμα: «Αναγγελία ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντος πλοίου» στην οποία πρέπει να δηλώνει ότι: 1. δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε στερητική της ελευθερίας ποινή για κατασκοπεία, διασπορά ψευδών ειδήσεων, εγκλήματα για υπομνήματα, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, αποπλάνηση, μαστροπεία, εκμετάλλευση πορνών, σωματεμπορία, κλοπή, υπεξαίρεση, υφαίρεση, ληστεία, εκβίαση, απάτη, λαθρεμπορία, παράβαση των νόμων για τα ναρκωτικά, και περί προστασίας του εθνικού νομίσματος και των διατάξεων περί παράνομου αλιείας με εκρηκτικές, τοξίνες, ναρκωτικές, διαβρωτικές χημικές και φυτικές ύλες ή ουσίες που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, για παράβαση του Α.Ν. 192/36 και γενικά σε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων 2. δεν είναι φυγόδικος ή φυγόποινος 3. έχει πραγματοποιήσει δήλωση έναρξης εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ..
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Κατατίθεται από
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί Θαλασσοπλοούντων Πλοίων
Τι θα χρειαστείτε
1Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων υπό κλίμακα 1:50, σε τρία (3) αντίτυπα υπογεγραμμένα και θεωρημένα από διπλωματούχο ή πτυχιούχο ναυπηγό για την ακρίβεια των αναφερόμενων σε αυτά στοιχείων και θεωρημένα από το ΚΕΕΠ.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Βεβαίωση του Κλάδου Γ’ Ελέγχου Πλοίων.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)
3Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πιστοποιητικό Ασφάλειας Επιβατηγού Πλοίου (για επιβατηγά πλοία).Υπηρεσιακό έγγραφο
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)
4Φορολογική ενημερότητα.Φορολογική ενημερότητα
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)
5Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου με την οποία διορίζει αγορανομικό υπεύθυνοΥπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Υπεύθυνη Δήλωση αγορανομικού υπευθύνου με την οποία αποδέχεται τον προαναφερθέντα διορισμό του.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Ευκρινές φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Αποδεικτικό (συμφωνητικό) παραχώρησης εκμετάλλευσης του καταστήματος.Ιδιωτικό συμφωνητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Πιστοποιητικό υγείας.Πιστοποιητικό υγείας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
10Φωτοαντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων των νομικών προσώπων και τυχόν τροποποιητικών πράξεων αυτών.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010)».
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος καθώς και Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντος πλοίου.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Αγορανομικοί έλεγχοι - Ενέργειες Λιμενικών οργάνων - Κυρώσεις κατά παραβατών - Συντονισμός ενεργειών 7ΠΤΕΟΠ-ΠΞΚ
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
405563
Κωδικός NACE
56.1
Περιγραφή NACE
Δραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας των 50 ημερών τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (άρθρο 3 του ν. 3919/2011-Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση αυτή, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια διοικητική αρχή (αρμόδια Λιμενική Αρχή), σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

ID: 405563

Name: Αναγγελία Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος επί Θαλασσοπλοούντων Πλοίων