Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' Τάξης (με εξετάσεις)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή

Η διαδικασία απόκτησης άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή α΄ τάξης αποτελείται από τρία μέρη τα οποία είναι: Πρώτο μέρος - Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας για την απόκτηση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή α΄ τάξης με τελικό στάδιο την ένταξη υποψηφίων σε πρόγραμμα εξετάσεων. Δεύτερο μέρος - Συμμετοχή σε εξετάσεις της αρμόδιας περιφέρειας για την απόκτηση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή α΄ τάξης με τελικό στάδιο την διαβίβαση βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης. Τρίτο μέρος - Έκδοση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή α΄ τάξης με τελικό στάδιο την παραλαβή άδειας από τον αιτούντα

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 143
Προθεσμία υλοποίησης2 Μήνες
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης – 1ο μέρος: Υποβολή αίτησης για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης

Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης-1ο μέρος: Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του κατά την υποβολή της αίτησης.

Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης-1ο μέρος: α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης και να διαθέτει τη σχετική προϋπηρεσία σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις αναλόγως του αποδεκτού τίτλου σπουδών που κατέχει είτε της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντίστοιχη ισοτιμία και ειδικότητα αυτού ή β) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος – μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός, οφείλει να έχουν αναγνωρισθεί τα επαγγελματικά του προσόντα από το αρμόδιο όργανο της χώρας (ΑΤΕΕΝ) και να του έχει χορηγηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την οικεία Περιφέρεια.

Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει Βεβαίωση Αναγγελίας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης και έχει: - πτυχίο Διπλωματούχου μηχανικού - με εγγραφή του στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) - ειδικότητας Μηχανικού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.6422/1934 ή Χημικού Μηχανικού ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή Μεταλλουργού Μηχανικού ή Μηχανικού Μεταλλείων - πτυχίο ΤΕΙ - με την κτήση του πτυχίου τους - ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανικού Ενεργειακής Τεχνολογίας ή Ναυπηγού Μηχανικού οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 3 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει την άδεια του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης και έχει: - πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 10 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ), Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Μηχανολογικού Τομέα, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 12 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνολογικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ) ομάδα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων, οφείλει αντίστοιχα να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 14 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας), οφείλει αντίστοιχα να έχει προϋπηρεσία 18 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει τη Βεβαίωση Αναγγελίας του Τεχνίτη Οξυγονοκολλητή και έχει: - πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Αμαξωμάτων, ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 12 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) του Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκ/σεων και Κατασκευών ή πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ), Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.), Β΄ Κύκλου Μηχανολογικού Τομέα, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 18 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ κύκλου Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνολογικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ),ομάδα Μηχανολογικών Ειδικοτήτων, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 24 μηνών εκ των οποίων τουλάχιστον οι 12 μήνες σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις ή - απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (με απαραίτητη προϋπόθεση να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας) οφείλει να έχει προϋπηρεσία 36 μηνών εκ των οποίων τουλάχιστον οι 24 μήνες σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής Α΄ τάξης οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 6 μηνών σε ηλεκτροσυγκολλήσεις υποκείμενες σε σοβαρές καταπονήσεις με την ιδιότητα του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης (επέκταση). Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οποιασδήποτε των άνω κατηγοριών έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης η αντίστοιχη προαπαιτούμενη προϋπηρεσία που απαιτείται δύναται να αντικατασταθεί έως και 25% της παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε ισχύ. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πτυχίου ή σπουδών σχολών της ημεδαπής με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τους τίτλους των ανωτέρω περιπτώσεων οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία ανάλογα με το τίτλο σπουδών. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.) αντίστοιχης ειδικότητας εφόσον έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους προαναφερθέντες τίτλους σπουδών, η προϋπηρεσία αυτών είναι αντίστοιχη με την αναγνώριση που έχει λάβει. Γενικά για την απόκτηση των αδειών ηλεκτροσυγκολλητή, επιτρέπεται το ένα τρίτο (1/3) της κατά περίπτωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας να έχει διανυθεί επί ηλεκτροσυγκολλήσεων.

Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξης: Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει πτυχίο μετά τη χορήγηση της σχετικής της άδειας οφείλει να το αποδείξει με την κατάθεση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών

Παράβολα / Τέλη

 • Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή α τάξης
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση Έκδοση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή α τάξης και καλύπτει ειδικότερα τη συμμετοχή στη θεωρητική εξέταση του 2ου μέρους αυτής της διαδικασίας
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης και καλύπτει ειδικότερα τη συμμετοχή στη πρακτική Εξέταση του 2ου μέρους αυτής της διαδικασίας
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking), Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή A Τάξης με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
Τι θα χρειαστείτε
1Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλεται και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξηςΑντίγραφο εγγράφου
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
2Ευκρινές φωτοαντίγραφο α) της άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης ή β) της άδειας του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Α΄ τάξης ή ή γ) της απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το αρμόδιο όργανο (ΑΤΕΕΝ, ΣΑΕΠ). 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ τάξης.Αντίγραφο εγγράφου
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
3Ανάλογα με τη σχέση εργασίας διακρίνονται τα εξής δικαιολογητικά: 1. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως μισθωτός: Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας – αριθμός άδειας και εκδούσα αρχή - τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης - ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια , η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
4Αντίγραφο τίτλου σπουδών. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ τάξηςΑποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
5Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.Φωτογραφίες
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
6Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή ή από καταργούμενες σχολές της ημεδαπής πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον: Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
76. Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας αλλά και από άλλη αιτία γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία: βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους. 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Α’ ΤάξηςΠιστοποιητικό προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
85. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απέκτησε προϋπηρεσία ως έφεδρος οπλίτης παρατεταμένης θητείας ή έφεδρος αξιωματικός κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων: Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτήςΠιστοποιητικό προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
94. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισηςΠιστοποιητικό προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
103. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.: Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως αρχιτεχνίτης, ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του αρχιτεχνίτη, εφόσον διαθέτει την αντίστοιχη άδεια.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
112. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα - με αναφορά στο ονομ/μο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012.Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων - Διαδικασία - Ορισμοί -Πεδίο αρμοδιότητας / Τροποποιήσεις: - Νόμος 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α/2021) αρ. 35 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας, εκπροσώπηση φορέων στις εξεταστικές επιτροπές) - Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) παρ. 1 αρ. 15 - Τροποποίηση παρ. 8 αρ. 5 του ν. 3982/2011 (Περίπτωση μη συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής σε μία Περιφέρεια) - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) παρ. 1 υποπαρ. ΣΤ23 αρ.1 - Τροποποίηση παρ. 3-6 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 2 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις), παρ. 4 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 11 αρ. 4 του ν. 3982/2011 (Υποχρέωση έκδοσης Βεβαιώσεων Αναγγελίας) - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.10069/52/ΦΓ.6.19/28-01-2016 (ΑΔΑ: Ω19Ξ4653ο7-ΘΜΥ) σηµείο 3γ) της υποπαρ. ΣΤ23 του ν.4254/14 - Διευκρινήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς - Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) παρ. 1 αρ. 228 - Τροποποίηση με του αρ. 1 του ν. 3982/2011 (Σκοπός), παρ. 3 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 5 αρ. 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 4 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 4Α του ν. 3982/2011 (Απαιτήσεις για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων), παρ. 6 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία - Έλεγχοι / Τροποποιήσεις: - Ν. 4608/2019 αρ. 32 - Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 1 του π.δ. 115/2012 (Αντικατάσταση παλαιών αδειών) - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ. 15 - Προσθήκη παρ. 12 στο π.δ. 115/2012 (Απουσία συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής στην Περιφέρεια) και αρ. 15 - Τροποποίηση παρ. 1, 2 και 3 αρ. 18 του π.δ. 115/2012 (Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Παράβολα για την έκδοση αδειών
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και εξεταστέα ύλη Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών του Παραρτήματος Δ/ Τροποποιήσεις: - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ. 18 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 2 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Θητεία εξεταστικής Επιτροπής) - Κ.Υ.Α. 5571/379/ΦΓ9.6.4./2013 (ΦΕΚ 10228/Β/2013) περ. 1 αρ. 1 - Τροποποίηση περ. α αρ. 5 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Πρακτικό Προϋπηρεσίας), παρ. 2 - Τροποποίηση Παραρτήματα της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Παραρτήματα)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός αποζημίωσης μέλους της εξεταστικής επιτροπής
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
772679
Κωδικός NACE
25.62
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Δικαστική Προσφυγή 
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Κατά το στάδιο της διαδικασίας που αφορά στην έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις, στην περίπτωση της παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 15 ημερών για τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004). Επίσης, στην περίπτωση απόρριψης της αίτησης όπου ο ενδιαφερόμενος θεωρεί ότι η αίτηση του δεν έγινε δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή σε περίπτωση που η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα μπορεί να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής.

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Παρατηρήσεις

Η προθεσμία υλοποίησης αφορά στην έκδοση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή α΄ τάξης με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

ID: 12346

Name: Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Α' Τάξης (με εξετάσεις)