Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Εμπόρου Νεότερων Κινητών Μνημείων και Καταστημάτων Εμπορίας Νεότερων Κινητών Μνημείων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Περιγραφή

Αφορά στη χορήγηση άδειας για την έναρξη δραστηριότητας του εμπόρου νεότερων κινητών μνημείων και καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), ΤΜΗΜΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΤΕΡΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο αιτών να έχει διετή επαγγελματική εμπειρία σε κατάστημα εμπόρου νεότερων κινητών μνημείων ή να κατέχει πτυχίο ιστορίας της τέχνης ή να είναι επιστήμονας επαγγελματίας συναφών μουσείων υπό τον όρο ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 ετών από την ημέρα διακοπής άσκησης του επαγγέλματος.

Ο αιτών να διαθέτει κατάλληλο χώρο καταστήματος και αποθήκευσης, που πληροί τις προδιαγραφές του άρθρου 4 της ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ//34668/11-4-2008 Υ.Α. (Β 669). Συγκεκριμένα, το κατάστημα και οι χώροι αποθήκευσης: (α) να έχουν συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 50 τ.μ., (β) να έχουν ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος, τουλάχιστον 2,50 μέτρα, (γ) να έχουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας (συναγερμό κτλ.), (δ) να έχουν εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, (ε) να έχουν κατάλληλα επαρκή μέσα φωτισμού και κλιματισμού και να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των κινητών μνημείων, (στ) το κατάστημα εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων και οι αποθήκες του να μη στεγάζονται σε υπόγειο χώρο, (ζ) να είναι εξασφαλισμένη η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στους χώρους του καταστήματος.

Το κατάστημα και οι αποθήκες πρέπει να βρίσκονται σε πόλεις, όπου εδρεύουν υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού αρμόδιες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στις νησιωτικές περιοχές καταστήματα νεότερων μνημείων ιδρύονται μόνο σε έδρες Περιφέρειας ή Περιφερειακής Ενότητας.

Ο αιτών να μην έχει αναγνωρισθεί ως Συλλέκτης μνημείων και να μην ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.

Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Άδεια Εμπόρου Νεότερων Κινητών Μνημείων και Καταστημάτων Εμπορίας Νεότερων Κινητών Μνημείων
Τι θα χρειαστείτε
1Βεβαίωση εργοδότη εμπόρου νεότερων κινητών μνημείων και του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή πτυχίο ιστορίας της τέχνης.Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
2Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και σε περίπτωση νομικού προσώπου των διοικούντων ή των μελών διοίκησης αυτού. Η υπεύθυνη δήλωση αναφέρει ότι ο ενδιαφερόμενος: (α) δεν έχει αναγνωριστεί ως συλλέκτης μνημείων, δεν ασκεί επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων, (β) δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, (γ) δεν ασκεί στο ίδιο κατάστημα εμπορία εκμαγείων, απεικονίσεων και αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
3Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώουΑντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)
4Τίτλος κτήσης ή παραχώρησης του ακινήτου όπου θα στεγάζεται το κατάστημα.Τίτλοι ιδιοκτησίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα στεγάζεται το κατάστημα.Ιδιωτικό συμφωνητικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και τον κανονισμό της πολυκατοικίας, από τον οποίο να προκύπτει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση καταστήματος.Κανονισμός λειτουργίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου και των αποθηκών κλίμακας 1/50 σε δύο (2) αντίγραφα θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό ο οποίος πιστοποιεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές του άρθρου 4 της ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/43668/16.4.2008.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
8Ονομαστική κατάσταση του τυχόν υπάρχοντος προσωπικού.Πίνακας/Κατάσταση/Κατάλογος
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
9Αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της εταιρείας, με όλες τις τροποποιήσεις του ή το ΦΕΚ όπου αυτό έχει δημοσιευθεί, καθώς και έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Υποπαράγραφος Ε7: «Επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Τομέας Πολιτισμού)», παρ. 1 και 4. (διατήρηση περιορισμών για επι-τακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων / Άρθρα 2 και 3: Κατάργηση της απαίτησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Διεκπεραίωση διοικητικής διαδικασίας αδειοδότησης εμπόρου νεοτέρων κινητών μνημείων και καταστημάτων εμπορίας νεοτέρων κινητών μνημείων μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ-ΚΕΠ)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καταλληλότητα και λειτουργία αρχαιοπωλείων ή καταστημάτων εμπορίας νεότερων κινητών μνημείων
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
808323
Κωδικός NACE
47.79
Περιγραφή NACE
Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική προσφυγή / Ένσταση

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Ηλεκτρονική αίτηση

Υποβάλετε μια νέα αίτηση για την επιλεγμένη διαδικασία.

Προς το παρόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος. Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα αλλά το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ως έγκυρο.

ID: 808323

Name: Άδεια Εμπόρου Νεότερων Κινητών Μνημείων και Καταστημάτων Εμπορίας Νεότερων Κινητών Μνημείων