Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών και μεταβολές αυτής

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΟΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης και τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για τη λειτουργία: α) φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου και β) επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών: - Σποροπαραγωγικές, - Φυτωριακές τύπου Α, Β και Γ και - Επιχειρήσεις εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α και Β. Επιπλέον αφορά στη διαδικασία επανεξέτασης της συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων για την λειτουργία των ως άνω επιχειρήσεων και τις μεταβολές της κατάστασης των ως άνω επιχειρήσεων και τη διαγραφή των ως άνω επιχειρήσεων από το μητρώο.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
, Άλλο, Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) των Διευθύνσεων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 1100 - 2400
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)\n\n*Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Ο αιτών θα πρέπει να απασχολεί, υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της Ε.Ε. Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 (Α΄235) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη-μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4472/2017. (Για Φυτωριακές Επιχειρήσεις Μητρικής Φυτείας Αμπέλου).

Ο υπεύθυνος επιστήμονας απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 120 του ν. 4472/2017. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό (Για Φυτωριακές Επιχειρήσεις Μητρικής Φυτείας Αμπέλου).

Να απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πτυχιούχο γεωπόνο του πανεπιστημιακού τομέα ή πτυχιούχο του τεχνολογικού τομέα της ημεδαπής, ειδικότητας σχετικής με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως η συσχέτιση αυτή αποδεικνύεται από την κείμενη για τα επαγγελματικά δικαιώματα νομοθεσία ή πτυχιούχο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε ή κάτοχο ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών χωρών εκτός της Ε.Ε. εξειδικευμένο επί εξάμηνο τουλάχιστον σε Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού ή με μετεκπαίδευση στο αντικείμενο (το τελευταίο ισχύει μόνο για Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Γ’). Ως υπεύθυνος επιστήμονας δύναται να απασχολείται και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, όπως αυτό ορίζεται στο Π.Δ. 145/2014 (Α΄235) ή προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη-μέλη στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, σύμφωνα με την περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ Άρθρο 1 του Ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 120 του Ν. 4472/2017 (Για Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

Ο υπεύθυνος επιστήμονας απασχολείται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης ή με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών (η σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών αφορά τις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α και Β) σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε. 10. της παραγράφου Ε΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013, όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 120 του ν. 4472/2017. Στην περίπτωση της μερικής απασχόλησης ή της απασχόλησης με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών του υπεύθυνου επιστήμονα η επιχείρηση εμπορεύεται πολλαπλασιαστικό υλικό, εφόσον απασχολεί προσωπικό το οποίο έχει λάβει τις σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα όσον αφορά το υλικό αυτό. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλων πληροί τις προϋποθέσεις των δύο πρώτων εδαφίων της παρούσας περίπτωσης δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό (Για Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

Θα πρέπει αυτή να εγκαθίσταται, σε αρδευόμενη έκταση, ιδιόκτητη ή μη, και να διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογα με το είδος του πολλαπλασιαστικού υλικού που παράγει (άρριζα μοσχεύματα εμβολιάσιμα και ριζοβολίας ή εμβολιομοσχεύματα). (Για Φυτωριακές Επιχειρήσεις Μητρικής Φυτείας Αμπέλου).

Η αρδευόμενη έκταση θα πρέπει να είναι χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους, να βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών και να μην έχει χρησιμοποιηθεί για καλλιέργεια αμπέλου τουλάχιστον τα δέκα (10) τελευταία έτη. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβεβλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς, ιδίως νηματώδεις. Η δειγματοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και τα δείγματα αποστέλλονται για νηματωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις (Για Φυτωριακές Επιχειρήσεις Μητρικής Φυτείας Αμπέλου).

Οι Φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α, Β, Γ να εγκαθίστανται, σε αρδευόμενη έκταση, ιδιόκτητη ή μη, χωρίς ανεπτυγμένα δένδρα ή θάμνους η οποία βρίσκεται υπό την επίδραση ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών. Από φυτοϋγειονομικής άποψης, το έδαφος δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα σε ζώνη προσβεβλημένη από μεταδοτικές ασθένειες και εχθρούς και να είναι απαλλαγμένο από νηματώδεις. Η δειγματοληψία του εδάφους γίνεται από τον υπεύθυνο επιστήμονα και τα δείγματα αποστέλλονται για νηματωδολογικές εργαστηριακές εξετάσεις. Στις περιπτώσεις χρησιμοποίησης απολυμασμένων υποστρωμάτων καλλιεργειών (εδαφομίγματα), όπως αυτά ορίζονται στην περ. ε της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1565/1985 (Α 164) δεν απαιτείται δειγματοληψία και ανάλυση του υποστρώματος. (Για Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

Περιφερειακά από την έκταση στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων, να μην υπάρχουν αμπελώνες με υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αμπέλου (Για Φυτωριακές Επιχειρήσεις Μητρικής Φυτείας Αμπέλου).

Προϋποθέσεις ανάλογα με την κατηγορία: α) Σποροπαραγωγική: Διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές, ήτοι εγκαταστάσεις επεξεργασίας, τυποποίησης και αποθήκευσης πολλαπλασιαστικού υλικού, με μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογο με την ειδίκευση της επιχείρησης, όπως θερμοκήπια ή κλωβούς για περιπτώσεις παραγωγής σπόρων κηπευτικών, όπου χρειάζονται. β) Φυτωριακή τύπου Α, Β, Γ: Διαθέτει εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό που να είναι ανάλογες με τις ομάδες πολλαπλασιαστικού υλικού και τα φυτικά είδη των οποίων το πολλαπλασιαστικό υλικό παράγει. γ) Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α: Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης και τυποποίησης και μηχανολογικό εξοπλισμό ανάλογες με τις δραστηριότητες της. δ) Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Β: Διαθέτει εγκαταστάσεις αποθήκευσης κατάλληλες και ανάλογες με τις δραστηριότητές της (Για Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

Προϋποθέσεις ανάλογα με την κατηγορία: α) Σποροπαραγωγική: Διαθέτει εργαστήριο αναλύσεων σπόρων με θαλάμους ελέγχου βλαστικότητας, υγρασιόμετρα ακριβείας, καθώς και βοηθητικό τεχνικό εξοπλισμό. Εφόσον η επιχείρηση ασχολείται αποκλειστικά με την αναπαραγωγή κονδύλων πατάτας για φύτευση, δεν απαιτείται η πλήρωση των προϋποθέσεων του προηγούμενου εδαφίου. Διαθέτει θάλαμο συντήρησης ασφαλιστικών αποθεμάτων βασικού πολλαπλασιαστικού υλικού και προγενέστερων γενεών, εφόσον γίνεται αναπαραγωγή υλικού των κατηγοριών των περ. β και γ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1564/1985. β) Φυτωριακή τύπου Γ: Διαθέτει Εργαστήριο Ιστοκαλλιέργειας, με ικανοποιητικό βαθμό μόνωσης από τους άλλους χώρους της επιχείρησης. Πρέπει να περιλαμβάνει τους παρακάτω χώρους: 1. Παρασκευαστήριο, 2. Βοηθητικούς χώρους, 3. Ψυκτικό θάλαμο ή ψυγείο, 4. Θάλαμο ανάπτυξης καλλιεργειών και 5. Ασηπτικό χώρο κοπής ιστών και καλλιεργειών. Ο εξοπλισμός του υποχρεωτικά περιλαμβάνει: 1. Ασηπτική τράπεζα ή χώρο ασηψίας, 2. Συσκευή αποστείρωσης θρεπτικών υλικών, εργαλείων και δοχείων καλλιέργειας, 3. Πεχάμετρο, 4. Στερεοσκόπιο, 5. Ζυγό και 6. Συσκευή απόσταξης ή απιονισμού νερού. γ) Εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού τύπου Α: Διαθέτει εργαστήριο για τον προσδιορισμό της βλαστικότητας και της ειδικής καθαρότητας των σπόρων. Της υποχρέωσης αυτής εξαιρείται κάθε επιχείρηση εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού η οποία εμπορεύεται αποκλειστικά πολλαπλασιαστικό υλικό καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, εκτός σπόρων σποράς, για το οποίο δεν απαιτείται έλεγχος της βλαστικότητας και της ειδικής καθαρότητας αυτού (Για Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας ή Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού).

Παράβολα / Τέλη

 • ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Α΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  2
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Β΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  3
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Γ΄ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  4
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Β΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ. για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  5
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  6
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Α΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ. για την έναρξη λειτουργίας (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  7
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • ΜΗΤΡΙΚΗ ΦΥΤΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  8
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Α΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  9
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Β΄ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Π.Υ. για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  10
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  11
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Α΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  12
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Β΄ ΦΥΤΩΡΙΑΚΗ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  13
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Γ΄ ΙΣΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ για την επανεξέταση της συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων (με την αίτηση κατατίθεται αντίγραφο αποδεικτικού πληρωμής ηλεκτρονικού παράβολου).
  Κωδικός παραβόλου
  14
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

  Αναγγελία Έναρξης Λειτουργίας επιχείρησης παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου και μεταβολές αυτών
  Τι θα χρειαστείτε
  1Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος γεωτεχνικού από το ΓΕΩΤΕΕ ή αντίγραφο πτυχίου.Άδεια άσκησης επαγγέλματος
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  2Αποδεικτικά απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα της επιχείρησης: ΑΠΔ με αποδεικτικό καταχώρισης από τον ΕΦΚΑ ή αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης (σε περίπτωση που ο ίδιος ο αναγγέλλων είναι και υπεύθυνος επιστήμονας, δεν υποχρεούται να απασχολεί άλλο πρόσωπο για τον σκοπό αυτό) ή ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών συνοδευόμενο από αποδεικτικό ανάρτησής του στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ, όπου προβλέπεται (το ιδιωτικό συμφωνητικό παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών αφορά στις φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α΄ και Β΄).Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  3Έγγραφα ταυτοποίησης νομικού προσώπου - Έγγραφα για νομικά πρόσωπα, πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή βεβαίωση εγγραφής/ενημερότητας του Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του ν. 4384/2016 (Α 78).Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα
  4Έγγραφα ταυτοποίησης φυσικού προσώπου - Έγγραφα στοιχείων φυσικού προσώπου.Ταυτοποιητικό έγγραφο
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  5Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα
  6Αποδεικτικά για τα δικαιώματα χρήσης της έγγειας περιουσίας που έχει σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης, όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια κ.λπ..Τίτλοι ιδιοκτησίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  7Αποτελέσματα εργαστηριακών νηματωδολογικών εξετάσεων εδάφους σύμφωνα με την περ. β΄ του άρθρου 3 της αριθμ. 2128/83966/01-08-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2725).Γνωμάτευση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  8Υπεύθυνη δήλωση του αναγγέλλοντος ότι περιφερειακά από την έκταση, στην οποία πρόκειται να εγκατασταθεί η μητρική φυτεία και σε απόσταση είκοσι (20) μέτρων, δεν υπάρχουν αμπελώνες με υλικό κατώτερης κατηγορίας ή κοινής καλλιέργειας αμπέλου.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  9Αποδεικτικά για τα δικαιώματα χρήσης των εγκαταστάσεων και του μηχανολογικού εξοπλισμού (σποροκαθαριστήρια κτλ.) που έχει σχέση με τη δραστηριότητα της επιχείρησης (όπως τίτλοι ιδιοκτησίας, μισθωτήρια κ.λπ.).Τίτλοι ιδιοκτησίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  10Αποτελέσματα εργαστηριακών νηματωδολογικών εξετάσεων εδάφους ή/και εδαφικών υποστρωμάτων, όπου προβλέπονται στο άρθρο 3 της αριθμ. 2078/80743/25-07-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄ 2679) (φυτωριακές επιχειρήσεις τύπου Α, Β, Γ).Γνωμάτευση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  11Αποδεικτικά απόκτησης ή μίσθωσης του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού, εφόσον απαιτείται ανάλογα με τον τύπο της επιχείρησης όπως προβλέπονται στο άρθρο 3 της αριθμ. 2078/80743/25-07-2017 ΚΥΑ (Β΄ 2679) (σποροπαραγωγικές, φυτωριακές τύπου Γ και εμπορίας πολ/κού υλικού τύπου Α).Τίτλοι ιδιοκτησίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση άρθρου 5 του ν. 1564/1985 (Άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγής ή φυτωριακής επιχείρησης): - Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 1564/1985 (Άδεια εμπορίας) - Λοιπές Τροποποιήσεις του ν. 1564/1985.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Γενική τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1564/1985: Άρθρο 2 – Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 1564/1985 (άδεια λειτουργίας σποροπαραγωγικής και φυτωριακής επιχείρησης) Άρθρο 4 – Τροποποίηση άρθρου 15 του ν. 1564/1985 (Άδεια εμπορίας).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Επαγγελματικές Δραστηριότητες Αρμοδιότητας Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Εμπορία Λιπασμάτων και Παραγωγής και Εμπορίας Πολλαπλασιαστικού Υλικού Φυτικών Ειδών - (H περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παρ. Ε ́ του άρθρου 1).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση άρθρου 15 ν. 1564/1985 (Άδεια εμπορίας).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση της περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παρ. Ε του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α ́ 107).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση της περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10 της παρ. Ε ́του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α ́ 107).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Διατάξεις για τη μερική απασχόληση και απασχόληση με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών των υπεύθυνων επιστημόνων στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, στις πολύ μικρές και μικρές φυτωριακές επιχειρήσεις μητρικών φυτειών αμπέλου και μερική απασχόληση των υπεύθυνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση του Π.Δ. 159/2014 (Α΄ 241).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Καθορισμός διαφορετικής προθεσμιας διεκπεραίωσης υποθέσεων πολιτών από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Αντικατάσταση παρ. 1 της ΚΥΑ 307752/2010 διοικητικές διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ και έντυπων Αιτήσεων-Υπεύθυνων Δηλώσεων.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Αναπροσαρμογή παραβόλων εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και προσφυγής κατά της διαγραφής των επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού στα αντίστοιχα μητρώα και προσφυγής κατά της απόρριψης εγγραφής ποικιλίας στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών καλλιεργούμενων φυτικών ειδών.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και των επιχειρήσεων εμπορίας του υλικού αυτού.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την έναρξη λειτουργίας των φυτωριακών επιχειρήσεων μητρικών φυτειών αμπέλου.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση ΚΥΑ 2128/83966/2017
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  130772
  Κωδικός NACE
  46.22
  Περιγραφή NACE
  Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών
  Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
  Άλλο 
  Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
  Σιωπηρή έγκριση

  Η προσφυγή γίνεται κατά της αφαίρεσης της άδειας λειτουργίας/διαγραφής της επιχείρησης από το μητρώο μόνο και όχι κατά της μη εγγραφής μιας επιχείρησης στο μητρώο. Μετά από προθεσμία 3 μηνών η επιχείρηση μπορεί να λειτουργεί, αλλά εκδίδεται πάντα Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων (που ισχύει για 5 έτη) ή έγγραφη ενημέρωση για απαγόρευση έναρξης (εντός των 3 μηνών) ή απαγόρευση συνέχισης (μετά το διάστημα των 3 μηνών) λειτουργίας. Σε περίπτωση απαγόρευσης, πριν την έκδοση αυτής δίνεται περιθώριο 1 μήνα για συμμόρφωση του αιτούντα.

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  ID: 130772

  Name: Αναγγελία έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παραγωγής ή/και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτών και μεταβολές αυτής