Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην άδεια για την λιανική πώληση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων. Η υπό προϋποθέσεις εμπορία και διάθεση των κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω των καταστημάτων λιανικής πώλησης αποβλέπει στην ορθή κυκλοφορία αυτών με στόχο την προστασία της υγείας των ζώων, της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

Υποβολή Αίτησης - Υπεύθυνης Δήλωσης (φυσικά και νομικά πρόσωπα)

Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχουν παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Να μην έχουν τιμωρηθεί για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας και να μην έχει ανακληθεί οριστικά η άδεια λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εκδόθηκε στο όνομα τους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Να μην κατέχουν έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχουν άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματός τους (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Να μην έχουν συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή να μην έχουν συμπληρώσει το ανώτατο όριο για την παροχή σύνταξης ή να μην έχουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, έστω και αν παραιτήθηκαν ή παραιτηθούν από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης (φυσικά και νομικά πρόσωπα).

Να διαθέτουν υπεύθυνο επιστήμονα που να απασχολείται συνεχώς και αυτοπροσώπως στο κατάστημα και να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις: α. να έχει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη μέλη της ΕΕ, β. να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, γ. να είναι κάτοχος πτυχίου Κτηνιατρικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή πτυχίου ΚΑΤΕΕ του άρθρου 5 του π.δ. 463/1987 (Α΄216) ή πτυχίου Τ.Ε.Ι. του άρθρου 4 του π.δ. 109/1989 (Α΄47 ) ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος, αντίστοιχων ειδικοτήτων, σχολών της αλλοδαπής και άδειας ασκήσεως επαγγέλματος στην Ελλάδα, εφόσον απαιτείται, ή πτυχίου Φαρμακευτικής Σχολής Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής, δ. να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση πλαστογραφία, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμηση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη και παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5 και 12 του Ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως ισχύει, και καθ’ υποτροπή του άρθρου 11 του ίδιου νόμου, ή να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα, για το οποίο επιβλήθηκε στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, ε. να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ούτε να έχει άλλη απασχόληση σχετική με το αντικείμενο του επαγγέλματος του, στ. να μην έχει συνταξιοδοτηθεί για λόγους υγείας από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή έχει συμπληρώσει το ανώτατο όριο για την παροχή σύνταξης ή έχει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, έστω και αν παραιτήθηκε ή παραιτηθεί από το δικαίωμα λήψης της σύνταξης, ζ. να μην έχει τιμωρηθεί, για παράβαση της κτηνιατρικής νομοθεσίας ή του έχει ανακληθεί οριστικά η άδεια λιανικής ή χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που εκδόθηκε στο όνομά του. Τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να ορίζονται οι ίδιοι ως υπεύθυνοι επιστήμονες εφόσον πληρούν τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Να διαθέτουν κατάστημα που να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις : α. να αποτελεί αυτοτελή ανεξάρτητο χώρο εμβαδού τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) τετραγωνικών μέτρων και να βρίσκεται στο ισόγειο, β. να διαθέτει ως αποθήκη ιδιαίτερη αίθουσα στο ισόγειο, ανώγειο ή υπόγειο που να αποτελεί ένα κτίσμα μετά του ισογείου του καταστήματος. Η αποθήκη πρέπει να είναι κατάλληλη για την αποθήκευση ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων ανάλογων την κίνηση του κυρίως καταστήματος, γ. να έχει επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, αερισμό και ύψος σύμφωνα με τον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό, δ. να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του υγειονομικού κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής, κλπ., ε. να εξασφαλίζει το ανενόχλητο των περιοίκων και το ακίνδυνο της παραμονής των εργαζομένων και συναλλασσομένων, στ. να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης, ζ. να έχει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων (εμβόλια, κλπ.), η. να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με το σήμα “V” σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα και να υπάρχει επίσης η ένδειξη «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ».

Δεν επιτρέπεται η συστέγαση καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με κατάστημα χονδρικής πώλησης αυτών. Δεν επιτρέπεται επίσης, η συστέγαση στον ίδιο χώρο καταστήματος λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων με οποιοδήποτε άλλο εμπορικό κατάστημα, κτηνιατρική κλινική, κτηνιατρείο, ενδιαίτημα ζώων και κατάστημα πώλησης ζώων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση χορήγησης άδειας λιανικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα
Άδεια Λιανικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων
Τι θα χρειαστείτε
1Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ελληνική ιθαγένεια ή την υπηκοότητα ενός από τα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα εφόσον πρόκειται για διαφορετικά πρόσωπαΤαυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
2Κωδικοποιημένο καταστατικό συν πιστοποιητικό μεταβολών και έγγραφο νόμιμης εκπροσώπησης και φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτότητα του νομικά υπεύθυνου της εταιρείας.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπα
3Σχέδιο κάτοψης του καταστήματος με τις διαστάσεις αυτού (σε κλίμακα 1:100 και υπογεγραμμένο από ιδιώτη μηχανικό).Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
4Αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης του καταστήματος ή του νόμιμου τίτλου κυριότηταςΤίτλοι ιδιοκτησίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
5Βεβαίωση της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το κατάστημα διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
6Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών του υπεύθυνου επιστήμονα.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
7Υπεύθυνη δήλωση, του άρθρου 8 του νόμου 1599/1986 (ΦΕΚ Α 75), του ενδιαφερόμενου και του υπεύθυνου επιστήμονα.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)
Κατατίθεται από
Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Διεκπεραίωση διοικητικών διαδικασιών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης. Κατάργηση εντύπου Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης για την άδεια λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων της ΚΥΑ 307752/2010 και επισύναψη νέου εντύπου.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τρόπος έκδοσης κτηνιατρικής συνταγής.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις για την άσκηση της διαδικασίας και εναρμόνιση με την Κοινοτική Οδηγία 2001/82. Η ΚΥΑ τροποποίηθηκε από την ΚΥΑ 240399/2010 (ΦΕΚ Β 74).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Όροι και προϋποθέσεις κυκλοφορίας κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων που προορίζονται αποκλειστικά για ισχθείς ενυδρείων, ωδικά πτηνά κλπ
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Κυκλοφορία έλεγχος όροι παρασκευής και κλινικά πρότυπα κτηνιατρικών φαρμάκων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση άρθρου 8 του Ν. 2538/1997: Ισχύς, τροποποίηση, ανάκληση και μεταβίβαση της άδειας λιανικής και χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση Ν. 2538/1997
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν. 2538/1997: Δικαιούχοι άδειας πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Ο νόμος περιλαμβάνει διατάξεις που αφορούν στις προϋποθέσεις της διαδικασίας.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν. 2538/1997: Προϋποθέσεις
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Περιλαμβάνει διατάξεις για τις προϋποθέσεις άσκησης της διαδικασίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
198952
Κωδικός NACE
75
Περιγραφή NACE
Κτηνιατρικές δραστηριότητες
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική Προσφυγή/ Ένσταση
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Παρατηρήσεις

Αφορά σε: Φυσικά / Νομικά Πρόσωπα. Σε κάθε κατάστημα λιανικής πώλησης χορηγείται μία και μόνο άδεια, με συγκεκριμένη γεωγραφική έδρα ανά την επικράτεια. Η άδεια δεν χρειάζεται ανανέωση. Ισχύει για όσο χρονικό διάστημα εξακολουθούν να υφίστανται οι απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία προϋποθέσεις.

Ηλεκτρονική αίτηση

Υποβάλετε μια νέα αίτηση για την επιλεγμένη διαδικασία.

Προς το παρόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος. Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα αλλά το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ως έγκυρο.

ID: 198952

Name: Άδεια Λιανικής ή Χονδρικής Πώλησης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων