Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας εξάσκησης επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Κατά τόπο Περιφερειακό Τμήμα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
Ψηφιακά σημεία παροχήςΤεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Εξετάσεις Άδειας άσκησης Επαγγέλματος
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 107.01
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να είναι μέλος του Τ.Ε.Ε. και να βρίσκεται σε δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και όταν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για τον χρόνο που εκτίει την ποινή του. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση και δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίει ποινή. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/ και έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίει ποινή από … έως … .

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να δηλώσει υπεύθυνα τον τίτλο της διπλωματικής του εργασίας και να βεβαιώνεται ότι η διπλωματική εργασία έχει εκπονηθεί από τον ίδιο. Σε περίπτωση που η εργασία αυτή εκπονήθηκε σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους του, θα αναφέρονται τα ονόματά τους.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κατέχει τίτλο σπουδών ειδικότητας Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού της ημεδαπής από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) ή τίτλο σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμο και αντίστοιχο. Σημειώνεται ότι εφόσον ο ενδιαφερόμενος απέκτησε τον τίτλο σπουδών του στην αλλοδαπή, καταθέτει στο Τ.Ε.Ε. τους τίτλους σπουδών (Bachelor ή/και Master) που κατέθεσε και στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τη λήψη της σχετικής πράξης ισοτιμίας και αντιστοιχίας.

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει και τα μαθήματα επιλογής που ολοκλήρωσε επιτυχώς κατά την ακαδημαϊκή του φοίτηση.

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί ως μέλος του Τ.Ε.Ε. καθώς και στις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ).

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συναινέσει στη διάθεση και δημοσιοποίηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης για συμμετοχή στις εξετάσεις καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕΕ, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να αιτηθεί την έκδοση κωδικών πρόσβασης.
Σχετικός σύνδεσμος

Παράβολα / Τέλη

 • Πληρωμή δικαιώματος εγγραφής μέλους Τ.Ε.Ε.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Τέλος
  Σύνδεσμος παραβόλου
 • Παράβολο συμμετοχής για τις εξετάσεις €29,35 (€9,78 για κάθε μία από τις 3 υποχρεωτικές ενότητες επιλογής του υποψηφίου).
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
  Σύνδεσμος παραβόλου
 • Ετήσια συνδρομή μέλους στο Τ.Ε.Ε.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο αρμόδιας αρχήςΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Ετήσιο τέλος
  Σύνδεσμος παραβόλου
 • Χαρτόσημο παραβόλου 2,4% επί του ποσού € 69,35.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο αρμόδιας αρχήςΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Χαρτόσημο
  Σύνδεσμος παραβόλου
 • Τέλος Χαρτοσήμου Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος
  Κωδικός παραβόλου
  1431
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Στην Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση αναφέρεται το αντικείμενο της εξέτασης στο οποίο ο αιτών επιθυμεί να εξετασθεί και επιλέγει και το Περιφερειακό Τμήμα που επιθυμεί να εξεταστεί. Ο υποψήφιος δικαιούται να επιλέξει το αντικείμενο της εξέτασής του, το οποίο μπορεί να είναι είτε με βάση τη διπλωματική του εργασία είτε με βάση τις τρεις από τις πέντε ενότητες για κάθε ειδικότητα.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
  Σημείωση
  Ο παραπάνω σύνδεσμος αφορά την πρότυπη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση σε περίπτωση υποβολής αίτησης μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕΕ. Σε περίπτωση υποβολής αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΤΕΕ, τα πρότυπα έντυπα παρέχονται εδώ: https://web.tee.gr/exams/e-entypa/.
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
Χορήγηση Άδειας Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού
Τι θα χρειαστείτε
1Αντίγραφο τίτλου σπουδών της ημεδαπής.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
2Αντίγραφο τίτλου σπουδών της αλλοδαπής νομίμως επικυρωμένο με επίσημη μετάφραση.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
3Πράξη ισοτιμίας τίτλου σπουδών της αλλοδαπής και αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), η οποία δύναται να αναζητηθεί και υπηρεσιακά.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
4Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της ημεδαπής.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
5Αντίγραφο του πιστοποιητικού μαθημάτων (αναλυτική βαθμολογία) της αλλοδαπής με επίσημη μετάφραση και νομίμως επικυρωμένο.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
6Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
7Φωτοτυπία άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
82 φωτογραφίες.Φωτογραφίες
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
9Αντίγραφα της διπλωματικής εργασίας και περίληψής της.Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
10Αίτηση - Δήλωση Διάθεσης Δημοσιοποίησης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του ενδιαφερόμενου.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
11Αίτηση «εγγραφής για τις δωρεάν υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε. (My ΤΕΕ)».Αίτηση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
12Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του ν. 1599/1986) του ενδιαφερόμενου στην οποία δηλώνει ότι: α) δεν έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση, β) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και δεν εκτίει ποινή, γ) είναι/ δεν είναι δημόσιος υπάλληλος και δ) η διπλωματική εργασία και η περίληψή της έχουν εκπονηθεί από τον ίδιο. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει καταδικαστεί, δηλώνει υπεύθυνα ότι έχει τεθεί σε δικαστική συμπαράσταση ή/ και έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και εκτίει ποινή από … έως …. .Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Προσόντα επαγγελματιών ηλεκτρικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση των διατάξεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς ανώτατων σχολών.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονα και τοπογράφου.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Αρμοδιότητα του φορέα σχεδιασμού και υλοποίησης
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας που αναφέρεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 52 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός της διοικητικής διαδικασίας υποβολής της αίτησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος Μηχανικού και Αρχιτέκτονα, η οποία διεκπεραιώνεται μέσω των ΕΚΕ.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Κατάργηση της υποβολής πιστοποιητικού περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση και αντιγράφου ποινικού μητρώου ως δικαιολογητικών στις διαδικασίες εγγραφής μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και αντικατάστασή τους με Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Διαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης του επαγγέλματος σε διπλωματούχους μηχανικούς ανωτάτων σχολών του εσωτερικού και ισότιμων σχολών του εξωτερικού.
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
348756
Κωδικός NACE
71.1
Περιγραφή NACE
Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων και μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

ID: 348756

Name: Άδεια Εξάσκησης Επαγγέλματος Διπλωματούχου Μηχανολόγου και Αεροναυπηγού Μηχανικού