Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α' (διασυνοριακή παροχή)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία έναρξης προσωρινής και περιστασιακής άσκησης του επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α (παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής και κατασκευής ραδιοηλεκτρικών πομπών, δεκτών και ηλεκτρονικών συσκευών πάσης φύσεως).

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο πάροχος να είναι νόμιμα εγκατεστημένος στο κράτος εγκατάστασης όπου ασκεί την οικονομική δραστηριότητα.

Να μην του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των σχετικών δραστηριοτήτων στο Κράτος εγκατάστασης, κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.

Να είναι πολίτης χώρας της Ε.Ε..

Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση περί Προσωρινής και Περιστασιακής Παροχής Υπηρεσιών του επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Α΄.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α' (Διασυνοριακά)
Τι θα χρειαστείτε
1Βεβαίωση από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους ότι ο πάροχος είναι νόμιμα εγκατεστημένος σε αυτό για την άσκηση των οικείων δραστηριοτήτων και ότι δεν του έχει απαγορευθεί, έστω και προσωρινά, η άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών κατά τον χρόνο της χορήγησης της βεβαίωσης.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
2Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ανάλογο πιστοποιητικό από το κράτος προέλευσης, προκειμένου για τις επαγγελματικές δραστηριότητες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII του Π.Δ. 38/2010.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
3Αντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
4Μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά έγγραφα των επαγγελματικών προσόντων του ενδιαφερόμενου και μεταφρασμένα στα ελληνικά και επικυρωμένα αποδεικτικά επαγγελματικής πείρας (α) τουλάχιστον δύο ετών ή (β) εντός των τελευταίων δέκα ετών (σε περίπτωση που ούτε το επάγγελμα, αλλά ούτε και η εκπαίδευση είναι νομοθετικά ρυθμιζόμενα).Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Τροποποίηση της ΚΥΑ 4799/ΙΑ (ΦΕΚ 76/Β/2011). Διεκπεραίωση και μέσω των ΚΕΠ που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Άρθρο 2 : Αρμόδιες Αρχές Άρθρο 3, παρ. 1 και παρ. 2: Τρόπος Υποβολής της δήλωσης και Δικαιολογητικά αντίστοιχα.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση άρθρου 7 παρ. 5 του Π.Δ. 38/2010 (Α΄ 78) Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή, λίστα δικαιολογητικών.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Περί Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων πολιτών της Ε.Ε. Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή, λίστα δικαιολογητικών. Τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ 7 του Π.Δ. 51/2017 (Α΄ 82) Προθεσμία παροχής σχετικής βεβαίωσης από την αρμόδια Αρχή, λίστα δικαιολογητικών.
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
437984
Κωδικός NACE
33.13
Περιγραφή NACE
Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική Προσφυγή
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Αν η αρμόδια αρχή δεν αντιδράσει εντός των προβλεπομένων προθεσμιών, ο πάροχος της υπηρεσίας είναι δυνατόν να παράσχει τις υπηρεσίες του.

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Διασυνοριακά

Παρατηρήσεις

Παρατηρήσεις αναφορικά με τους κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες: Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Π.Δ. 38/2010, εντός 30 ημερών από την παραλαβή της δήλωσης και των συνοδευτικών εγγράφων, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον πάροχο σχετικά με την απόφασή της: α) να μην ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα, ή β) αφού ελέγξει τα επαγγελματικά του προσόντα (i) να απαιτήσει από τον πάροχο υπηρεσιών να υποβληθεί σε δοκιμασία επάρκειας, ή (ii) να επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών. Ο προβλεπόμενος χρόνος επεκτείνεται στις κάτωθι περιπτώσεις: - Εάν συντρέχει κάποια δυσκολία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων οπότε η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον πάροχο εντός ενός (1) μηνός για την αιτία της καθυστέρησης. Η δυσκολία επιλύεται εντός ενός (1) μηνός από την εν λόγω ενημέρωση και η απόφαση οριστικοποιείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών μετά την επίλυση της δυσκολίας. - Σε περίπτωση ουσιαστικής διαφοράς ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου και την εκπαίδευση που απαιτείται από την ελληνική νομοθεσία, και στο βαθμό που η διαφορά αυτή μπορεί να είναι επιβλαβής για τη δημόσια υγεία ή ασφάλεια και δεν μπορεί να αντισταθμιστεί μέσω της επαγγελματικής εμπειρίας ή των γνώσεων, δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω της διά βίου μάθησης για τις οποίες υπάρχει σχετική τυπική επικύρωση από αρμόδιο φορέα, η αρμόδια αρχή οφείλει να παράσχει στον πάροχο τη δυνατότητα να αποδείξει ότι έχει αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που του έλειπαν. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σε αυτή τη βάση για το εάν θα επιτρέψει την παροχή υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, η παροχή υπηρεσίας μπορεί να αρχίζει εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία λαμβάνεται η απόφαση. Αν η αρμόδια αρχή δεν αντιδράσει εντός των προβλεπομένων ανωτέρω προθεσμιών, ο πάροχος της υπηρεσίας είναι δυνατόν να παράσχει τις υπηρεσίες του

Ηλεκτρονική αίτηση

Υποβάλετε μια νέα αίτηση για την επιλεγμένη διαδικασία.

Προς το παρόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος. Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα αλλά το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ως έγκυρο.

ID: 437984

Name: Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Α' (διασυνοριακή παροχή)