Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία άσκησης επαγγέλματος του βοηθού οδοντιατρείου και απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΠεριφέρειες, Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Υπηρεσιών και Επαγγελμάτων Υγείας του οικείας Περιφέρειας - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 8
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει: - δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης (δημόσια και ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της ειδικότητας «Βοηθός Οδοντιατρείου» του ν. 2009/1992 (Α΄ 18), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ή - πτυχίο σχολής δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο, για τους υπηρετούντες ή υπηρετήσαντες σε στρατιωτικά οδοντιατρεία ή οδοντιατρεία Στρατιωτικών Νοσοκομείων οπλίτες πενταετούς υποχρέωσης (Ο.Π.Υ.) ή - ισότιμα προς αυτά πτυχία/ διπλώματα (για το 1ο Μέρος της διαδικασίας).

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει επιτύχει στις εξετάσεις του 1ου μέρους της διαδικασίας (για το 2ο Μέρος της διαδικασίας).

Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει δηλώσει την έναρξη της πρακτικής του άσκησης στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα όπου βρίσκεται το οδοντιατρείο (για το 1ο Μέρος της διαδικασίας).

Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί και ολοκληρωθεί επιτυχώς. Συγκεκριμένα, για τους αποφοίτους: - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 6 μηνών σε οδοντιατρείο δημόσιο ή ιδιωτικό με την προϋπόθεση ότι κατά τη διάρκεια φοίτησής του στο Ι.Ε.Κ. έχουν πραγματοποιήσει την προαιρετική πρακτική άσκηση 6 μηνών, - Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) απαιτείται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης 1 έτος σε οδοντιατρείο δημόσιο ή ιδιωτικό, εφόσον κατά τη διάρκεια φοίτησής του στο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) δεν έχουν πραγματοποιήσει την προαιρετική πρακτική άσκηση 6 μηνών - Δευτεροβάθμιας τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης απαιτείται η πρακτική άσκηση σε οδοντιατρείο τουλάχιστον 2 ετών (για το 1ο Μέρος της διαδικασίας).

Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί (για το 2ο Μέρος της διαδικασίας).

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αποδείξει το καλώς έχειν της υγείας του (για το 2ο Μέρος της διαδικασίας).

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο δημοσίου ταμείου €8,00 που κατατίθεται σε Τραπεζικό Λογαριασμό της οικείας Περιφέρειας.
  Κωδικός παραβόλου
  1
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

  Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος του Βοηθού Οδοντιατρείου
  Τι θα χρειαστείτε
  1Αντίγραφο τίτλου σπουδών ή Αντίγραφο πτυχίου του εξωτερικού και Πράξη ισοτιμίας/αντιστοιχίας εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναγνώρισης.Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  2Βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης για την πραγματοποίηση της άσκησης.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  3Υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1599/1986) από τον εργοδότη στον οποίο ολοκληρώθηκε η πρακτική άσκηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  4Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  5Δύο έγχρωμες φωτογραφίες διαστάσεων για ταυτότητα.Φωτογραφίες
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  6Βεβαίωση επιτυχίας στις εξετάσεις βοηθού οδοντιάτρου.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  7Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε δημοσίου εγγράφου πιστοποίησης της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου, για Έλληνες πολίτες, ή Δελτίο ταυτότητας ομογενούς ή άδεια διαμονής ομογενούς, για ομογενείς, ή Δελτίο διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα ή δελτίο νόμιμης διαμονής ή προσωποπαγή άδεια διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών, για πολίτες τρίτης χώρας αλλά μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, ή Άδεια επί μακρόν διαμένοντος υπηκόου τρίτης χώρας, για πολίτες τρίτης χώρας που διαμένουν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια συμπεριλαμβανομένων των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, ή Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, για ενήλικες πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς έξι τάξεις ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα, πριν τη συμπλήρωση του 23ου έτους της ηλικίας τους, ή Άντίγραφο δεκαετούς άδειας διαμονής, για πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι είχαν άδεια διαμονής σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του ν. 3386/2005 και εφόσον έχουν συμπληρώσει δεκαετή νόμιμη διαμονή στην Ελλάδα κατά την τελευταία δωδεκαετία πριν την υποβολή σχετικού αιτήματος, ή Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η σύναψη συμφώνου συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα, για πολίτες τρίτης χώρας παντρεμένους με σύμφωνο συμβίωσης με Έλληνα ή Ελληνίδα, ή Αντίγραφο μπλε κάρτας Ε.Ε., για πολίτες τρίτης χώρας και έχουν ως σκοπό του την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης.Ταυτοποιητικό έγγραφο
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  8Πιστοποιητικό υγείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής.Πιστοποιητικό υγείας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  9Φωτοτυπία βιβλιάριο ενσήμων του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Επαγγελματικά Δικαιώματα των βοηθών οδοντιάτρων
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ - Έντυπα αιτήσεων / με Κ.Υ.Α. Γ5Β/Γ.Π.οικ.14015/2020 (ΦΕΚ 822/Β/2020) - Κατάργηση της υλοποίησης της διαδικασίας μέσω ΚΕΠ-ΕΚΕ καθώς και αντιστοίχων εντύπων όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Α1/14839/2002 (ΦΕΚ 1040/Β/2002)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Επάρκεια Ελληνικής γλώσσας.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Σχετικά με τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α ́) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ.16 του Ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14 Α).
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  721619
  Κωδικός NACE
  86.23
  Περιγραφή NACE
  Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων
  Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
  Σιωπηρή έγκριση

  Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί το εν λόγω εργαστήριο ελεύθερα (άρθρο 3 του ν. 3919/2011 - Α΄ 32). Ο ενδιαφερόμενος, στην περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση λειτουργίας από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α΄ 44).

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  ID: 721619

  Name: Αναγγελία Άσκησης Επαγγέλματος Βοηθού Οδοντιατρείου