Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού (με εξετάσεις)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Aρχιτεχνίτη Υδραυλικού και αποτελεί το 1ο μέρος για την τελική έκδοση της άδειας Aρχιτεχνίτη Υδραυλικού. Τα μέρη της διαδικασίας είναι: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Aρχιτεχνίτη Υδραυλικού (τελικό στάδιο αποτελεί η έκδοση Βεβαίωσης Υποβολής Δικαιολογητικών) και Έκδοση άδειας Aρχιτεχνίτη Υδραυλικού (τελικό στάδιο αποτελεί η έκδοση της σχετικής άδειας). Η παραπάνω διαδικασία απευθύνεται σε Φυσικά Πρόσωπα που έχουν αναγγείλει το επάγγελμα του Τεχνίτη Υδραυλικού και πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφέρειες, Διεύθυνση Ανάπτυξης / Τμήμα Επαγγέλματος της Περιφέρειας του τόπου επαγγελματικής εγκατάστασης ή του τόπου μόνιμης διαμονής
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 134
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού: Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει αναγγείλει το επάγγελμα του Τεχνίτη Υδραυλικού.

1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού: *Αν ο ενδιαφερόμενος ασκεί τις αναφερόμενες στο άρθρο 3 του π.δ. 112/2012 δραστηριότητες χωρίς να διαθέτει την προβλεπόμενη από το π.δ. 38/1991 άδεια, πρέπει να διαθέτει τους προβλεπόμενους στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του π.δ. 112/2012 τίτλους σπουδών, καθώς και την προϋπηρεσία που ορίζεται στην παράγραφο 2.Α του άρθρου 5 ως άνω.

1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού: *Αν ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος-μέλος, είτε ως αυτοαπασχολούμενος, είτε ως μισθωτός, οφείλει τα επαγγελματικά του προσόντα να έχουν αναγνωρισθεί από το αρμόδιο όργανο της χώρας.

1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού: *O ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος: **• διπλώματος Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) ειδικότητας Τεχνικού Θερμικού και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ή Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου και να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 12 μηνών σε εργασίες 1ης ή 2ης Ειδικότητας, ή **• πτυχίου Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Θερμοϋδραυλικών Εγκαταστάσεων και Συντηρητών Κεντρικής Θέρμανσης του ν. 3475/2006 ή Τεχνιτών Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων ή **• πτυχίου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ειδικότητας Τεχνικού Μηχανικού Θερμικών Εγκαταστάσεων ή Μηχανικού Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου των ν. 4186/2013 ή ν. 4386/2016 ή **• πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α’ Κύκλου ειδικότητας Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή **• πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ Κύκλου ειδικότητας Ψυκτικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων ή **• πτυχίου Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (Τ.Ε.Σ.) ειδικότητας Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων ή **• πτυχίου Σχολής Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. του ν. 1346/1983 ειδικότητας Θερμοϋδραυλικού ή **• πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν. 580/1970 ή ισότιμών σχολών ειδικότητας Τεχνίτη Υδραυλικού Εγκαταστάσεων ή **• πτυχίου Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. βάσει του β.δ. 3/1952 και του ν.δ. 212/1969 (κατώτερης) ειδικότητας Θερμοϋδραυλικού και να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 24 μηνών σε εργασίες 1ης ή 2ης Ειδικότητας ή **• πτυχίου Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ειδικότητας Θερμικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 18 μηνών σε εργασίες 1ης ή 2ης Ειδικότητας ή **• πιστοποιητικού 1ου Επιπέδου Ι.Ε.Κ. ειδικότητας Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Θέρμανσης ή Τεχνίτη Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 60 μηνών σε εργασίες 1ης ή 2ης Ειδικότητας. *Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης η αντίστοιχη προαπαιτούμενη προϋπηρεσία που απαιτείται δύναται να αντικατασταθεί έως και 25% της παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μετά την έκδοση Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας σε ισχύ. *Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.) αντίστοιχης ειδικότητας εφόσον έχει αναγνωρισθεί με ως ισότιμος με τους προαναφερθέντες τίτλους σπουδών του ΕΠΑ.Λ. ή ΕΠΑ.Σ. ή του Ι.Ε.Κ. - η προϋπηρεσία αυτών είναι αντίστοιχη με την αναγνώριση που έχει λάβει.

1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού: *Αν ο ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει σχετικό πτυχίο μετά τη χορήγηση της σχετικής Βεβαίωσης Αναγγελίας οφείλει να καταθέσει τον σχετικό τίτλο σπουδών.

Παράβολα / Τέλη

 • Αφορά το 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Aρχιτεχνίτη Υδραυλικού
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Αφορά το 2ο μέρος της διαδικασίας για την Έκδοση άδειας Aρχιτεχνίτη Υδραυλικού - Θεωρητικών Εξετάσεων
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Αφορά το 2ο μέρος της διαδικασίας για την Έκδοση άδειας Aρχιτεχνίτη Υδραυλικού - Πρακτικών εξετάσεων
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο τραπέζηςΨηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 Αφορά το 1ο μέρος της διαδικασίας: Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
Έγκριση Συμμετοχής σε Εξετάσεις με Σκοπό την Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού
Τι θα χρειαστείτε
1Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
2Αν ο ενδιαφερόμενος είναι πολίτης εκτός Ε.Ε. υποβάλλει και άδεια παραμονής ή εργασίας που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.Άδεια διαμονής
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
3Επικυρωμένο αντίγραφο της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη ΥδραυλικούΒεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
4Επικυρωμένο Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών, συνοδευόμενο από απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για τις περιπτώσεις τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, εντός κι εκτός Ε.Ε.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (email)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
5Απόφαση Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το Σ.Α.Ε.Π.Απόφαση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
6Αν ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως μισθωτός: Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας και συγκεκριμένα, ο αριθμός άδειας και η εκδούσα αρχή, τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης, ο ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια, η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος.Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
7Αν ο ενδιαφερόμενος εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνει: α) τη διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε διά συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο δικαίωμα - με αναφορά στο ονοματεπώνυμο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012.Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
8Αν ο ενδιαφερόμενος απασχολήθηκε από Δημόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α.: Βεβαίωση Προϋπηρεσίας που συνοδεύεται από Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης, εργοδηγός μηχανικός εγκαταστάσεων ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού, εφόσον έχει την απαιτούμενη άδεια, ή για την περίπτωση του τεχνίτη βεβαίωση αναγγελίας.Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
9Αν ο ενδιαφερόμενος απέκτησε προϋπηρεσία ως έφεδρος οπλίτης παρατεταμένης θητείας ή έφεδρος αξιωματικός κατά τη διάρκεια εκπλήρωσης των στρατιωτικών του υποχρεώσεων: Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται λεπτομερώς το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτήςΑποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
10Αν ο ενδιαφερόμενος έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης: Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισηςΑποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
11Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ως άνω αναφερόμενων δικαιολογητικών, που μπορεί να προέρχεται από καταστροφή αρχείων ή καταστάσεων εργασίας αλλά και από άλλη αιτία γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχεία: βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους.Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
12Αντίγραφο τίτλου σπουδών (αποκτηθείς μετά την χορήγηση της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Υδρυαλικού)Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
13Αν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή πρέπει να προσκομίσει επιπλέον: Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π)Αποδεικτικό σπουδών
14Δύο πρόσφατες φωτογραφίεςΦωτογραφίες
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Αντιστοίχιση υφιστάμενων αδειών τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Ημερομηνία έναρξης θεωρήσεων αδειών.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Καθορισμός Αποζημιώσεων των Εξεταστικών Επιτροπών.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού για τις επαγγελματικές δραστηριότητες των τεχνικών καύσης υγρών και αερίων καυσίμων, των τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, των τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων, των οξυγονοκολλητών και των ηλεκτροσυγκολλητών.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Εξεταστέα ύλη Τεχνικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων - Παράρτημα Β.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) των διαδικασιών που αφορούν στην αναγγελία έναρξης άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ΠΔ 112/2012, ΠΔ 114/2012, ΠΔ 115/2012 και ΠΔ 1/2013, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ..
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) των διαδικασιών που αφορούν στην άδεια άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των ΠΔ 112/2012, ΠΔ 114/2012 και ΠΔ 115/2012, αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ..
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
724713
Κωδικός NACE
43.2
Περιγραφή NACE
Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών, υδραυλικών και άλλων κατασκευαστικών εγκαταστάσεων
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Δικαστική Προσφυγή 
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις: Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας των 15 ημερών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (Α 44).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Παρατηρήσεις

Η προθεσμία υλοποίησης αφορά στην έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη υδραυλικού.

Ηλεκτρονική αίτηση

Υποβάλετε μια νέα αίτηση για την επιλεγμένη διαδικασία.

Προς το παρόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος. Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα αλλά το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ως έγκυρο.

ID: 724713

Name: Άδεια Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού (με εξετάσεις)