Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Εμφιάλωσης της Πλήρως Μετουσιωμένης Αιθυλικής Αλκοόλης (Φωτιστικό Οινόπνευμα)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ (Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.)

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας για την εμφιάλωση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (φωτιστικό οινόπνευμα) και απευθύνεται σε επιτηδευματίες, οι οποίοι κατέχουν ειδική, κατά περίπτωση, άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή. Οι επιτηδευματίες αυτοί είναι: οινοπνευματοποιεία Α και Β κατηγορίας, εργοστάσια νεφτοποιών και φορολογικές αποθήκες. Επίσης, επιτρέπεται η εμφιάλωση σε ποτοποιούς, υπό τον όρο ότι θα γίνεται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις από αυτές του ποτοποιείου. Οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Τελωνεία,
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

Η εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης επιτρέπεται να γίνεται μόνο από επιτηδευματίες (σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρο 8 του ν. 2969/2001, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 4303/2014), οι οποίοι κατέχουν ειδική, κατά περίπτωση, άδεια που εκδίδεται από την αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, επί τη βάσει της οποίας και μόνον επιτρέπεται η εκ μέρους τους προμήθεια αυτής. Οι επιτηδευματίες αυτοί είναι: οινοπνευματοποιεία Α και Β κατηγορίας, εργοστάσια νεφτοποιών και φορολογικές αποθήκες (παρ. 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 30/003/000/1026/2016). Επίσης, επιτρέπεται η εμφιάλωση σε ποτοποιούς, υπό τον όρο ότι θα γίνεται σε διαφορετικές εγκαταστάσεις από αυτές του ποτοποιείου. (σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001).

Η έκδοση άδειας εμφιάλωσης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης χορηγείται μετά από έκθεση ελέγχου χημικού του Γενικού Χημείου του Κράτους, στην οποία αναφέρεται η καταλληλότητα των χώρων του εργαστηρίου.

Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο και επαρκή για την εμφιάλωση μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις σχετικές προϋποθέσεις που τίθενται στις παρ. 1α και 1β του άρθρου 5 της ΚΥΑ 30/003/000/1026/2016.

Εντός των χώρων εμφιάλωσης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή πυροσβεστικά μέσα.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να διαθέτουν επαρκείς, χωρισμένους μεταξύ τους, χώρους ανάλογα με τη δυναμικότητα τους: (i) για την εναποθήκευση της προς εμφιάλωση πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, (ii) την κυρίως εργασία της εμφιάλωσης (κατά περίπτωση, φωτιστικού οινοπνεύματος ή/και πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με την κοινή μέθοδο), ως και (iii) την εναποθήκευση των ετοίμων προς διάθεση στην κατανάλωση προϊόντων (εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης).

Τι θα χρειαστείτε

  Άδεια Εμφιάλωσης της Πλήρως Μετουσιωμένης Αιθυλικής Αλκοόλης (Φωτιστικό Οινόπνευμα)
  Τι θα χρειαστείτε
  1Τεχνικό υπόμνημα στο οποίο περιγράφεται λεπτομερώς ο υπάρχων στο εργαστήριο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός ως και το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα καθαρισμού (σε περίπτωση εμφιάλωσης φωτιστικού οινοπνεύματος και πλήρως μετουσιωμένης με την κοινή μέθοδο αιθυλικής αλκοόλης εφόσον χρησιμοποιείται για την εμφιάλωση ο ίδιος εξοπλισμός), το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζει τον αποτελεσματικό καθαρισμό μεταξύ των διαδοχικών εμφιαλώσεων των εν λόγω προϊόντων ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος επιμολύνσεων.Έκθεση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  2Σχεδιάγραμμα κάτοψης των χώρων του εργαστηρίου στο οποίο αποτυπώνεται ο υπάρχων μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  3Το σύστημα ιχνηλασιμότητας της εμφιαλωμένης πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.Δήλωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  4Βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι το εργαστήριο πληροί τους όρους της νομοθεσίας σχετικά με την πυρασφάλεια ή έγκριση της οικείας μελέτης πυροπροστασίας από την εν λόγω Υπηρεσία.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα
  5Έκθεση καταλληλότητας της κατά τόπον αρμόδιας Χημικής Υπηρεσίας του Γενικού Χημείου του Κράτους.Έκθεση
  Κατάθεση από
  Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)
  6Άδεια λειτουργίας του εργοστασίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.Άδεια
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Νομικά πρόσωπαΦυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Τροποποίηση της υπ΄ αρ. 30/003/000/1026/2016 απόφασης «Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης» (Β΄ 755).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Όροι και προϋποθέσεις για την πλήρη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, την παρασκευή, διάθεση και την εμφιάλωση της πλήρως μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Διεκπεραίωση διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση άρθρου 5 Διάκριση επιτηδευματιών, αρ.7 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών) του ν. 2969/2001 Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 2969/2001
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών). Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 2969/2001.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών) Λοιπές τροποποιήσεις του ν. 2969/2001
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση ν. 2969/2001.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση παρ. 6 & 11 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (όροι παρασκευής, εμφιάλωσης και διάθεσης φωτιστικού οινοπνεύματος) - Τροποποίηση παρ. 11 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 (ορισμοί) - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Υποχρεώσεις και Δικαιώματα επιτηδευματιών).
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τροποποίηση ν. 2969/2001.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Ορισμός και διάκριση Επιτηδευματιών, υποχρεώσεις και δικαιώματα, πρόβλεψη Υπουργικής Απόφασης.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Γενικοί όροι διάθεσης οινοπνεύματος και στεμφυλοπνεύματος.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Κατάργηση ν. 971/1917 με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου ΣΤ του άρθρου 28 και των εδαφίων γ΄ και ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του εν λόγω βασιλικού διατάγματος.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Περί φορολογίας του οινοπνεύματος.
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  129357
  Κωδικός NACE
  82.92
  Περιγραφή NACE
  Δραστηριότητες συσκευασίας
  Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
  Άλλο Διοικητική Προσφυγή
  Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
  Άλλο

  Για τη συγκεκριμένη άδεια δεν έχει εφαρμογή η σιωπηρή έγκριση του αιτήματος όταν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία διεκπεραίωσής του εκ μέρους της Διοίκησης (παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 3844/2010 (Α 63).

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  ID: 129357

  Name: Άδεια Εμφιάλωσης της Πλήρως Μετουσιωμένης Αιθυλικής Αλκοόλης (Φωτιστικό Οινόπνευμα)