Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή Μεταβίβασης Άδειας ή Μετεγκατάστασης Σχολής (ΝΠΔΔ)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έναρξη ασκήσεως οικονομικής δραστηριότητας από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, μέσω αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία, προκειμένου να λάβει βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού, τη μεταβίβαση ή τη μετεγκατάσταση της Σχολής. Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αθλητισμού - Πολιτισμού της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 146.73 - 440.2
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Ορισμός Διευθυντή Σχολής.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι κτιριολογικές εγκαταστάσεις Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού.

Ο Διευθυντής Σπουδών πρέπει να έχει δίπλωμα ή πτυχίο καθηγητή αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής Χορού της αλλοδαπής.

Ο Διευθυντής Σπουδών πρέπει να μην είναι δημόσιος υπάλληλος και να μην έχει καταδικασθεί για οποιοδήποτε αδίκημα που αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση.

Ο Διευθυντής Σπουδών να διαθέτει πενταετή (5ετή) διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένη Σχολή Χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Ο Διευθυντής Σπουδών να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει νομίμως απαλλαγεί. Να μην είναι ανυπότακτος ή να μην έχει καταδικασθεί τελεσιδίκως για λιποταξία.

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο υπέρ Δημοσίου 440,20 € σε περίπτωση ίδρυσης ή μεταβίβασης της σχολής.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο ΔΟΥ
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Παράβολο υπέρ Δημοσίου 146,73 € σε περίπτωση μεταστέγασης της σχολής
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο ΔΟΥ
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο
 • Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  ΝΠΔΔ
Ίδρυση και λειτουργία Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
Τι θα χρειαστείτε
1Αντίγραφο του καταστατικού (ή οργανισμού λειτουργίας, εσωτερικού κανονισμού κλπ) ΝΠΔΔ.Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
2Αντίγραφο των πρακτικών συνεδρίασης του οργάνου Διοίκησης του ΝΠΔΔ με το οποίο προτείνεται ο Διευθυντής της Σχολής.Πρακτικό
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
3Κάτοψη των χώρων της σχολής με υπογραφή Μηχανικού.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
4Τομή στην οποία περιλαμβάνεται το καθαρό ύψος των αιθουσών, με υπογραφή Μηχανικού.Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
5Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια και την αντοχή του κτιρίου, όπου θα αναγράφεται και το βάρος των φορτίων (επιτρεπτό βάρος 350kg/m2 τουλάχιστον).Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
6Αντίγραφο άδειας οικοδομής.Άδεια δόμησης
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
7Άδεια αλλαγής χρήσης σε Ερασιτεχνική Σχολή Χορού με θεωρημένα από την Πολεοδομική Υπηρεσία, αρχιτεκτονικά σχέδια (εκτός εάν προβλέπεται στην αρχική άδεια οικοδομής).Άδεια
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
8Βεβαίωση από Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολή Χορού.Πιστοποιητικό πολεοδομίας
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
9Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, συνοδευόμενη από σχετική μελέτη που συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
10Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης ημεδαπής Σχολής Χορού του Διευθυντή Σπουδών.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
11Θεωρημένο αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης αλλοδαπής Σχολής Χορού του Διευθυντή Σπουδών.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
12Μετάφραση του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.Μετάφραση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
13Αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι ο τίτλος σπουδών είναι ισότιμος ή αντίστοιχος της ημεδαπής.Βεβαίωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
14Αναγνώριση του τίτλου σπουδών της αλλοδαπής από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π (πρώην ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α).Απόφαση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
15Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις του Διευθυντή Σπουδών.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
16Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου του Διευθυντή Σπουδών.Ταυτοποιητικό έγγραφο
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
17Υπεύθυνη Δήλωση του Διευθυντή Σπουδών με την οποία δηλώνει ότι δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
18Βιογραφικό σημείωμα του Διευθυντή Σπουδών με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, συστατικές επιστολές κλπ - υποστηρίζει τα αναφερόμενα στο βιογραφικό) για πενταετή διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένη σχολή χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής.Βιογραφικό σημείωμα
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ
19Υπεύθυνη δήλωση του Διευθυντή Σπουδών, εφόσον είναι άνδρας, ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.Υπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
ΝΠΔΔ

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Τροποποίηση άρθρου 5, παρ.1, δεύτερο εδάφιο του Π.Δ. 457/83 - Προϋπόθεση επαγγελματικής και διδακτικής εμπειρίας του Διευθυντή Σπουδών σε ερασιτεχνική σχολή χορού
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Διεκπεραίωση μέσω ΚΕΠ – ΕΚΕ, έντυπο αίτησης και τροποποίηση δικαιολογητικών για την έκδοση της άδειας
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  ΚΥΑ για παράβολα
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Άρθρο 2 - Προϋποθέσεις και Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας) Άρθρο 6 - Ειδικές κτιριολογικές προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις των ερασιτεχνικών σχολών χορού
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Τροποποίηση του Ν.1158/1981 (Χορήγηση άδειας και σε υπηκόους Κρατών – Μελών της Ε.Ε.)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Παράγραφος 1 - Τροποποίηση του Ν.1158/1981 (Επέκταση ισχύος των άρθρων 6,7,8,10, 17 έως 22 του Ν.1158/1981 στις Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού)
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας: Άρθρο 6 - Γενικές κτιριολογικές προϋποθέσεις
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
380945
Κωδικός NACE
85.52
Περιγραφή NACE
Πολιτιστική εκπαίδευση
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική Προσφυγή
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του νόμου 3844/2010 (Α 63). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του νόμου 3230/2004 (Α 44).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Απριλίου κάθε έτους. Η βεβαίωση αναγγελίας εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παρέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία), σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3919/2011.

Ηλεκτρονική αίτηση

Υποβάλετε μια νέα αίτηση για την επιλεγμένη διαδικασία.

Προς το παρόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος μέσω του συστήματος. Κάνοντας κλικ στο παρακάτω κουμπί μπορείτε να δοκιμάσετε την λειτουργικότητα αλλά το αίτημά σας δεν είναι δυνατόν να υποβληθεί ως έγκυρο.

ID: 380945

Name: Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού ή Μεταβίβασης Άδειας ή Μετεγκατάστασης Σχολής (ΝΠΔΔ)