Scroll to top
cross-border stamp image

Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Κύρια Τουριστικά Καταλύματα

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε ενέργειες που πρέπει να προβεί ο φορέας εκμετάλλευσης κύριου ξενοδοχειακού καταλύματος (ξενοδοχείο, οργανωμένη τουριστική κατασκήνωσή, ξενώνες φιλοξενίας νέων), πριν την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης. Η διαδικασία γνωστοποίησης έχει αντικαταστήσει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας. Ο προβλεπόμενος έλεγχος της νόμιμης λειτουργίας των καταλυμάτων διενεργείται εκ των υστέρων από τις αρμόδιες αρχές.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)
Ψηφιακά σημεία παροχήςNotify Business
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 3 - 10
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική) *Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Ύπαρξη άδειας οικοδομής ή άδεια δόμησης εκδοθείσα από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή άλλη αρμόδια αρχή: Για χώρους που έχουν διατηρηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 και 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) τηρείται στην εγκατάσταση αντίγραφο της αίτησης όπου βεβαιώνεται η περαίωση της διαδικασίας διατήρησης του χώρου, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3843/2010 (Α΄ 62). Για κατασκευές ή χρήσεις που έχουν υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209) και στις διατάξεις του ν. 4178/2013 τηρείται στην εγκατάσταση η βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας, σύμφωνα με το άρθρο 2 της 41498/26.9.2011 απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Β΄ 2167) ή η βεβαίωση εξόφλησης ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίμου από το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

Ο αιτών να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.

Στην περίπτωση που το κατάστημα αδειοδοτείται περιβαλλοντικά και σύμφωνα με τους όρους για τη διαχείριση και τη διάθεση υγρών αποβλήτων που προβλέπονται στην απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ή στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και συνδέεται με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α., θα πρέπει να τηρείται στην εγκατάσταση αποδεικτικό σύνδεσης με το δίκτυο αυτό.

Όπου απαιτείται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 4014/2011 και το Παράρτημα VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, να έχει εκδοθεί Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Α΄ του Παραρτήματος VI της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, όπως ισχύει, ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα ή δραστηριότητες που υπάγονται στην κατηγορία Β’ του εν λόγω Παραρτήματος με τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 59845/2012 (Β΄ 3438) κοινής υπουργικής απόφασης.

Πλήρωση των προϋποθέσεων ενεργητικής πυρασφάλειας για τις κτιριακές εγκαταστάσεις.

Παράβολα / Τέλη

 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση Ξενοδοχείου Κατηγορίας 5* ανά δωμάτιο.
  Κωδικός παραβόλου
  5976
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση Ξενοδοχείου Κατηγορίας 4* ανά δωμάτιο.
  Κωδικός παραβόλου
  5977
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση Ξενοδοχείου Κατηγορίας 3* ανά δωμάτιο.
  Κωδικός παραβόλου
  5978
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση Ξενοδοχείου Κατηγορίας 2* ανά δωμάτιο.
  Κωδικός παραβόλου
  5979
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για γνωστοποίηση Ξενοδοχείου Κατηγορίας 1* ανά δωμάτιο.
  Κωδικός παραβόλου
  5980
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Κάμπινγκ (όλες οι κατηγορίες) ανά θέση
  Κωδικός παραβόλου
  5094
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Καμπινγκ (όλες οι κατηγορίες) ανά οικίσκο
  Κωδικός παραβόλου
  5095
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο
 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για τη γνωστοποίηση τουριστικού καταλύματος εντός παραδοσιακών κτισμάτων (ανεξαρτήτως τάξης) ανά δωμάτιο.
  Τρόπος Πληρωμής
  Ταμείο ΔΟΥ
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Παράβολο υπέρ του ελληνικού δημοσίου για τη γνωστοποίηση ξενώνα νέων ανά κλίνη.
  Κωδικός παραβόλου
  2437
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑΤαμείο τραπέζηςΨηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα)Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  e-Παράβολο

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής
Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet
  Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε κύρια τουριστικά καταλύματα
  Τι θα χρειαστείτε
  1Αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης, το οποίο εκδίδεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα.Αποδεικτικό
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  2Άδεια δόμησης από την υπηρεσία δόμησης του οικείο ΟΤΑ ή από άλλη αρμόδια αρχή ή Βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 ή του ν. 4178/2013 και τα κατά περίπτωση σχέδια και μελέτες που τα συνοδεύουν.Άδεια δόμησης
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  3Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα περί μη αμετάκλητης καταδίκης του αιτούντα για κακούργημα.Υπεύθυνη Δήλωση
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  4Αποδεικτικό σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο του οικείου Ο.Τ.Α.Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  5Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για το σύνολο της εγκατάστασηςΠιστοποιητικό πυρασφάλειας
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  6Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).Αποδεικτικό περιβαλλοντικής συμμόρφωσης
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  7Βεβαίωση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ξ.Ε.Ε.) και αριθμός απόφασης περί έγκρισης διακριτικού τίτλου.Βεβαίωση
  Κατάθεση από
  Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση
  8*Βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού, μέλους ΤΕΕ ή πτυχιούχου μηχανικού μέλους της ΕΕΤΕΜ ότι η κολυμβητική δεξαμενή είναι κατασκευασμένη κατά τρόπο άρτιο και σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές ηλεκτρομηχανολογικής επάρκειας *Υπεύθυνη Δήλωση διπλωματούχου μηχανικού ότι πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές της παρ. 1 του αρ. 2 του Ν.3766/2009 *Άδεια δόμησης ή βεβαίωση περαίωσης της διαδικασίας διατήρησης του χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3843/2010 ή του Ν/4178/2013 ή βεβαίωση υπαγωγής στο αρ.24 του ν.4014/2011 *Σχεδιάγραμμα υπογεγραμμένο από διπλωματούχο μηχανικό * Τεχνική Έκθεση Διπλωματούχου Μηχανικού, μέλους ΤΕΕ * ΥΔ του αιτούντα ότι πληρούνται οι κανόνες ασφαλείας, σύμφωνα με τις υγειονομικές διατάξειςΣχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα
  Κατάθεση από
  Τήρηση από τον αιτούντα στην επιχείρηση

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Κεφάλαιο Α: διαδικασίες λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων Τροποποιήσεις: - Ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α), Άρθρο 18- Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) Άρθρο 19 - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία - Κυρώσεις) - Ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α)- Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Ν.4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α), Άρθρο 48- Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν.4276/2014 (διαδικασία κατάταξης καταλυμάτων) Άρθρο 49 - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία - Κυρώσεις) - Ν.4531/2018 (ΦΕΚ Α/62), Άρθρο 39 - Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (Τουριστικές επιχειρήσεις) - Ν.4582/2018 (ΦΕΚ Α/ 208), Μέρος Τέταρτο (Άρθρα 30-33) - Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (Τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 6 του Ν.4276/2014 (διαδικασία κατάταξης καταλυμάτων) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4442/2016 (ΦΕΚ Α/230), Άρθρο 40 - Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων Άρθρα 31 και 42-47 - Τροποποίηση άρθρου 3 του Ν.4276/2014 ( διαδικασία χορήγησης ΕΣΛ σε ξενοδοχεία/τουριστικές κατασκηνώσεις) - Τροποποίηση άρθρου 4 του Ν.4276/2014 (διαδικασία χορήγησης ΕΣΛ σε ενοικιαζόμενα δωμάτια) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α), Άρθρο 31- Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4336/2015 (ΦΕΚ Α/ 94), Άρθρο 2, Υποπαράγραφος Α3-Κατάργηση από 1/11/2015 της παραγράφου 1 και 7 του άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Ν.4308/2014 (ΦΕΚ Α/251), Άρθρο 41-Τροποποίηση άρθρου 2 του Ν.4276/2014 ( Χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) - Τροποποίηση άρθρου 7 του Ν.4276/2014 (Ελεγκτική διαδικασία-Κυρώσεις) - Ν.4315/2014 (ΦΕΚ Α 269), Άρθρο 23- Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν.4276/2014 (κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων) - Ν.4305/2014 (ΦΕΚ Α/237), Άρθρο 35-Τροποποίηση άρθρου 1 του Ν.4276/2014 (τουριστικές επιχειρήσεις) - Τροποποίηση άρθρου 5 του Ν.4276/2014 (κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Μετατροπή σε γνωστοποίηση, δικαιολογητικά
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Προδιαγραφές και δικαιολογητικά για κολυμβητικές δεξαμενές
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Προδιαγραφές και κριτήρια κατάταξης σε αστέρια Τροποποιήσεις: - ΥΑ 1142/26-1-2021 (ΦΕΚ 365/Β) - Τροποποίηση αρ.2 (παρ.2), αρ. 3 (παρ.3), αρ 4 (προσθήκη παρ.7), αρ.6 (παρ. 6) και Παραρτήματος (αρ.7) της ΥΑ216/2015 (ΦΕΚ 10/Β) - (Προδιαγραφές) - ΥΑ 17352/2018 (ΦΕΚ Β/4822) - Τροποποίηση αρ. 2, 4 και Παράρτημα της ΥΑ216/2015 (ΦΕΚ 10/Β) – (Προδιαγραφές) - ΥΑ 21654/2017 (ΦΕΚ 4242/Β) - Τροποποίηση αρ. 2, 3, 4, 6 και Παράρτημα της ΥΑ216/2015 (ΦΕΚ 10/Β) – (Προδιαγραφές) - ΥΑ 19102/2016 (ΦΕΚ 3387/Β) - Τροποποίηση αρ. 4, 6 και Παράρτημα της ΥΑ216/2015 (ΦΕΚ Β/10) – (Προδιαγραφές)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων Τροποποιήσεις: - ΥΑ 11810/24-7-2020(ΦΕΚ 3451/Β)-Τροποποίηση αρ.2 και αρ.7 της ΥΑ 14129/2015 (καταλληλότητα γηπέδου, προβλέψεις για θέσεις των σκηνών, των συρόμενων και των αυτοκινούμενων τροχόσπιτων) - ΥΑ 22785/2018 (ΦΕΚ 6050/Β) - Τροποποίηση αρ. 6 της ΥΑ14129/2015 (ΦΕΚ 1476/Β) – (Παράταση έως 31/12/2019 για τη χορήγηση πιστοποιητικού κατάταξης) - ΥΑ 21662/2017 (ΦΕΚ 4242/Β) - Τροποποίηση αρ. 6 της ΥΑ14129/2015 (ΦΕΚ Β / 1476) - (Παράταση για τη χορήγηση πιστοποιητικού κατάταξης )
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Προδιαγραφές προϋποθέσεις για ίδρυση και λειτουργία Ξενώνων Φιλοξενίας Νέων Τροποποίηση: - ΥΑ 2710/2020 (ΦΕΚ Β/586)- Τροποποίηση αρ.2 και αρ.3 της ΥΑ 26036/2014 (χωροταξικά και πολεοδομικά κριτήρια, τεχνικές προδιαγραφές)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης σε ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις καθώς και σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (ΕΕΔΔ) σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα.
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  414324
  Κωδικός NACE
  55.1
  Περιγραφή NACE
  Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Η διαδικασία εκτελείται από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (ΕΥΠΠΑΤΕ) της Γενικής Γραμματείας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης. 1. Τα παράβολα υπολογίζονται ανάλογα τη δυναμικότητα και το μέγιστο κόστος δεν αναγράφεται διότι εξαρτάται από τον αριθμό δωματίων του καταλύματος. 2. Τα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα οφείλουν να διαθέτουν εγκεκριμένο διακριτικό τίτλο. 3. Τα ξενοδοχεία και οι οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις οφείλουν σε διάστημα εντός 50 ημερών από τη γνωστοποίηση λειτουργίας τους να εκδώσουν πιστοποιητικό κατάταξης από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος.

  ID: 414324

  Name: Γνωστοποίηση Λειτουργίας σε Κύρια Τουριστικά Καταλύματα