Scroll to top
cross-border stamp image

Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' Τάξης (με εξετάσεις)

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Περιγραφή

Η διαδικασία απόκτησης άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β΄ τάξης αποτελείται από τρία μέρη τα οποία είναι: Πρώτο μέρος - Έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας για την απόκτηση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή β΄ τάξης με τελικό στάδιο την ένταξη υποψηφίων σε πρόγραμμα εξετάσεων. Δεύτερο μέρος - Συμμετοχή σε εξετάσεις της αρμόδιας περιφέρειας για την απόκτηση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή β΄ τάξης με τελικό στάδιο την διαβίβαση βεβαιώσεων επιτυχούς εξέτασης. Τρίτο μέρος - Έκδοση άδειας ηλεκτροσυγκολλητή β΄ τάξης με τελικό στάδιο την παραλαβή άδειας από τον αιτούντα.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος~ 135
Προθεσμία υλοποίησης2 Μήνες
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης-1ο μέρος: α) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει τη Βεβαίωση Αναγγελίας του Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή β) Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει αποκτήσει την άδεια του αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης (επέκταση ειδικότητας) ή γ) Σε περίπτωση που κατά τη δημοσίευση του πδ115/2012 ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως τεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής οφείλει να είναι κάτοχος κάποιου από τους αποδεκτούς τίτλους σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με αντίστοιχη ισοτιμία και ειδικότητα αυτών και η προϋπηρεσία του να προσμετρηθεί αναλόγως με το τίτλο σπουδών ή δ) Εφόσον ο ενδιαφερόμενος είναι υπήκοος κράτους-μέλους της Ε.Ε. και έχει αποκτήσει τα επαγγελματικά του προσόντα σε άλλο κράτος - μέλος είτε ως αυτοαπασχολούμενος είτε ως μισθωτός οφείλει να έχουν αναγνωρισθεί τα επαγγελματικά του προσόντα από τον αρμόδιο όργανο της χώρας (ΑΤΕΕΝ) και να του έχει χορηγηθεί η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την οικεία Περιφέρεια.

Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης-1ο μέρος: Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι τεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής και έχει: - πτυχίο Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) ειδικότητας Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Αμαξωμάτων ή Τεχνιτών Μεταλλικών Κατασκευών ή Τεχνιτών Ναυπηγικής Βιομηχανίας, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 2 μηνών ή - πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ) του Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Τεχνικού - Επαγγελματικού Εκπαιδευτήριου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ Κύκλου Μηχανολογικού Τομέα ή πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Μηχανολογίας, ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών , οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 6 μηνών ή - πτυχίο Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών ομάδας Μηχανολογικών ειδικοτήτων ή πτυχίο Τ.Ε.Ε. Α΄ Κύκλου Μηχανολογικού Τομέα, οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 10 μηνών ή - απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας, οφείλει να έχει προϋπηρεσία 18 μηνών. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι τεχνίτης ηλεκτροσυγκολλητής και δεν έχει τίτλο σπουδών, η απαιτούμενη προϋπηρεσία είναι δεκαοκτώ (18) μήνες. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι αρχιτεχνίτης οξυγονοκολλητής Β΄ τάξης οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία 6 μηνών με την ιδιότητα του τεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή (επέκταση). Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος οποιασδήποτε των άνω κατηγοριών έχει παρακολουθήσει ειδικό πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης η αντίστοιχη προαπαιτούμενη προϋπηρεσία που απαιτείται δύναται να αντικατασταθεί έως και 25% της παρακολούθησης ενός ή περισσοτέρων ειδικών προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, μετά την έκδοση βεβαίωσης αναγγελίας ή άδειας σε ισχύ. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος πτυχίου ή τίτλου σπουδών σχολών της ημεδαπής με ισότιμο τίτλο και αντίστοιχη ειδικότητα, οι οποίες, καθίστανται ισότιμες και αντίστοιχες με τους τίτλους των ανωτέρω περιπτώσεων οφείλει να έχει αποκτήσει προϋπηρεσία ανάλογα με το τίτλο σπουδών. Όσοι είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή (εντός και εκτός Ε.Ε.) αντίστοιχης ειδικότητας εφόσον έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους προαναφερθέντες τίτλους σπουδών η προϋπηρεσία αυτών είναι αντίστοιχη με την αναγνώριση που έχει λάβει. Γενικά για την απόκτηση των αδειών ηλεκτροσυγκολλητή, επιτρέπεται το ένα τρίτο (1/3) της κατά περίπτωση απαιτούμενης προϋπηρεσίας να έχει διανυθεί επί ηλεκτροσυγκολλήσεων

Για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β’ τάξης-1ο μέρος: Στην περίπτωση που ενδιαφερόμενος έχει αποκτήσει πτυχίο μετά τη χορήγηση της σχετικής της άδειας οφείλει να το αποδείξει με την κατάθεση του αντίστοιχου τίτλου σπουδών.

Παράβολα / Τέλη

 • Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης 23 €
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης και καλύπτει ειδικότερα τη συμμετοχή στη θεωρητική εξέταση του 2ου μέρους αυτής της διαδικασίας 33 €
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)
 • Αφορά στο 1ο μέρος της διαδικασίας για την έγκριση συμμετοχής σε εξετάσεις από την εξεταστική επιτροπή της αρμόδιας περιφέρειας με σκοπό την απόκτηση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή β τάξης και καλύπτει ειδικότερα τη συμμετοχή στη πρακτική Εξέταση του 2ου μέρους αυτής της διαδικασίας 79 €
  Τρόπος Πληρωμής
  ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)
  Είδος κόστους
  Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

Τι θα χρειαστείτε

  Απόκτηση Άδειας Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' Τάξης με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας
  Τι θα χρειαστείτε
  1Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.Αντίγραφο εγγράφου
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  2Ευκρινές φωτοαντίγραφο α) της Βεβαίωσης Αναγγελίας του Τεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή ή β) της άδειας αρχιτεχνίτη οξυγονοκολλητή Β΄ τάξης ή γ) της απόφασης αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων από το αρμόδιο όργανο (ΑΤΕΕΝ).Αντίγραφο εγγράφου
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  3Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας από την επιχείρηση που απασχολείται ο ενδιαφερόμενος με συνυπογραφή και από τον εποπτεύοντα (κάτοχο άδειας ή βεβαίωσης αναγγελίας), στην οποία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του εργοδότη και του εποπτεύοντος αδειούχου ή του κατόχου της βεβαίωσης αναγγελίας – αριθμός άδειας και εκδούσα αρχή - τα στοιχεία του ενδιαφερομένου προσώπου, η διάρκεια της απασχόλησης - ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ημερομίσθια -, η ειδικότητα και η βαθμίδα στην οποία έχει ασκηθεί ο ενδιαφερόμενος.Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  4Αντίγραφο τίτλου σπουδών εφόσον υπάρχει.Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  5Δύο πρόσφατες φωτογραφίες.Φωτογραφίες
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  6Απόφαση ισοτιμίας του Ελληνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π).Αποδεικτικό σπουδών
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  7Βιβλιάρια ενσήμων των δημοσίων οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως, καθώς και κάθε άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο θα προκύπτει η απασχόληση του ενδιαφερόμενου σε θέση εργασίας με το ίδιο ή συναφές αντικείμενο και ο ενδιαφερόμενος πρέπει να αναφέρει στην αίτησή του τεκμηριωμένα για ποιους λόγους αδυνατεί να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Υποβάλλονται ένα ή περισσότερα δικαιολογητικά που καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τον απαιτούμενο συνολικό χρόνο προϋπηρεσίας. Σε περίπτωση που η προϋπηρεσία αποκτήθηκε σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. τα αντίστοιχα δικαιολογητικά πρέπει να θεωρούνται για τη γνησιότητά τους από τις αντίστοιχες αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους-μέλους.Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  8Βεβαίωση αρμόδιας στρατιωτικής αρχής, όπου αναγράφεται με την απαιτούμενη λεπτομέρεια το είδος της εκτελεσθείσας υπηρεσίας και η διάρκεια αυτήςΑποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  9Πιστοποιητικό παρακολούθησης ειδικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισηςΑποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  10Απόφαση πρόσληψης από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος ή και ο εποπτεύων προσλήφθηκε αναλόγως ως τεχνίτης, αρχιτεχνίτης ή Απόφαση του αρμοδίου οργάνου περί αναθέσεως στον ενδιαφερόμενο των καθηκόντων του τεχνίτη, αρχιτεχνίτη, εφόσον διαθέτει την αντίστοιχη άδεια ή για την περίπτωση του τεχνίτη βεβαίωση αναγγελίαςΑποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
  11Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται: α) η διάρκεια της αποκτηθείσας προϋπηρεσίας με αναφορά στην ειδικότητα και τη βαθμίδα απασχόλησης του ενδιαφερομένου, β) ότι απασχολούσε δια συμβάσεως έργου ή εργασίας επιβλέποντα αδειούχο ή πρόσωπο που έχει προς τούτο το δικαίωμα - με αναφορά στο ονομ/μο και τον αριθμό Βεβαίωσης Αναγγελίας ή άδειας του εποπτεύοντος, γ) ότι ο μέσο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει το 60% του μέσου ετήσιου ατομικού διαθέσιμου εισοδήματος (ΜΕΑΔΕ), όπως αυτό υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. της περιόδου απόκτησης της προϋπηρεσίας και δ) ότι διαθέτει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στις παραγράφους 2.1. 2.2. και 2.3. του άρθρου 6 του π.δ. 115/2012.Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα

  Νομοθεσία

  • Περιγραφή
   Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Καθορισμός Αποζημιώσεων των Εξεταστικών Επιτροπών
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Ένταξη στα ΚΕΠ-ΕΚΕ
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Παράβολα για την έκδοση αδειών
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων.
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Διαδικασία διενέργειας εξετάσεων και εξεταστέα ύλη Οξυγονοκολλητών – Ηλεκτροσυγκολλητών του Παραρτήματος Δ/ Τροποποιήσεις: - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ. 18 - Τροποποίηση Παρ. 2 αρ. 2 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Θητεία εξεταστικής Επιτροπής) - Κ.Υ.Α. 5571/379/ΦΓ9.6.4./2013 (ΦΕΚ 10228/Β/2013) περ. 1 αρ. 1 - Τροποποίηση περ. α αρ. 5 της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Πρακτικό Προϋπηρεσίας), παρ. 2 - Τροποποίηση Παραρτήματα της Κ.Υ.Α. οικ. 411/14/Φ.Γ.9.6.4./2013 (Παραρτήματα)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Προϋποθέσεις - Δικαιολογητικά - Διαδικασία - Έλεγχοι / Τροποποιήσεις: - Ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/2020) παρ 5 άρθρο 34 - Τροποποίηση παρ. 3, 4 αρ. 7 του πδ 115/2012 (ενημέρωση ενιαίου μητρώου προσώπων και θεώρηση αδειών) - Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/2019) παρ. 1 αρ. 15 - Προσθήκη παρ. 12 αρ 6 στο πδ 115/2012 (Συγκρότηση συλλογικού οργάνου με σκοπό τη σύνταξη πρακτικού προϋπηρεσίας σε περίπτωση μη συγκρότησης εξεταστικής επιτροπής στη περιφέρεια, - Τροποποίηση παρ 1γ αρ 18 του πδ 115/2012 (Αναγνώριση ισότιμων τίτλων σπουδών και αντίστοιχης ειδικότητας) - Τροποποίηση παρ. 1,αρ. 18 του π.δ. 115/2012 (Αποδεκτοί τίτλοι σπουδών) - Ν. 4608/2019 (ΦΕΚ 66/Α/2019) παρ. 2 Δ1 αρ. 32 - Τροποποίηση παρ. 2αρ. 13 του πδ 115/2012 (Αντικατάσταση παλαιών αδειών) - Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α) αρ 16,17,18 – Τροποποίηση παρ 1, 3 αρ 112 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) – Τροποποίηση αρ 13, 21 του πδ 115/2012 (προθεσμία αντικατάστασης υφιστάμενων αδειών και ημερομηνία θεώρησης) - Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) παρ 1 άρθρο 112 – Τροποποίηση αρ 13, 21 του πδ 115/2012 (προθεσμία αντιστοίχισης με αντικατάσταση υφιστάμενων αδειών)
   Νομικές παραπομπές
  • Περιγραφή
   Αδειοδότηση τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων - Διαδικασία - Ορισμοί -Πεδίο αρμοδιότητας / Τροποποιήσεις: - Νόμος 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α/2021) αρ. 35 - Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 3982/2011 (έκδοση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας, εκπροσώπηση φορέων στις εξεταστικές επιτροπές) - Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) παρ. 1 αρ. 15 - Τροποποίηση παρ. 8 αρ. 5 του ν. 3982/2011 (Περίπτωση μη συγκρότησης Εξεταστικής Επιτροπής σε μία Περιφέρεια) - Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/2014) παρ. 1 υποπαρ. ΣΤ23 αρ.1 - Τροποποίηση παρ. 3-6 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 2 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις), παρ. 4 υποπαρ. ΣΤ23 αρ. 1 - Τροποποίηση παρ. 11 αρ. 4 του ν. 3982/2011 (Υποχρέωση έκδοσης Βεβαιώσεων Αναγγελίας) - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.10069/52/ΦΓ.6.19/28-01-2016 (ΑΔΑ: Ω19Ξ4653ο7-ΘΜΥ) σηµείο 3γ) της υποπαρ. ΣΤ23 του ν.4254/14 - Διευκρινήσεις για τη χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε όλους τους διπλωματούχους μηχανικούς - Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α/2012) παρ. 1 αρ. 228 - Τροποποίηση με του αρ. 1 του ν. 3982/2011 (Σκοπός), παρ. 3 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 5 αρ. 2 του ν. 3982/2011 (Ορισμοί), παρ. 4 αρ. 228 - Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 3 του ν. 3982/2011 (Πεδίο εφαρμογής), παρ. 5 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 4Α του ν. 3982/2011 (Απαιτήσεις για την ίδρυση, την επέκταση, τη λειτουργία και τον έλεγχο εγκαταστάσεων), παρ. 6 αρ. 228 - Τροποποίηση αρ. 16 του ν. 3982/2011 (Καταργούμενες διατάξεις).
   Νομικές παραπομπές

  Σχετικά

  Κωδικός διαδικασίας
  198615
  Κωδικός NACE
  25.62
  Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
  Δικαστική Προσφυγή 
  Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
  Σιωπηρή έγκριση

  Κατά το στάδιο της έγκρισης συμμετοχής σε εξετάσεις, στην περίπτωση της παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των 15 ημερών για τον έλεγχο πληρότητας των δικαιολογητικών, θεωρείται ότι η αίτηση του ενδιαφερομένου έχει γίνει σιωπηρώς δεκτή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης μπορεί να ζητήσει τη σχετική βεβαίωση από την Εκδούσα Αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α΄/11.02.2004). Επίσης, σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης ο ενδιαφερόμενος που θεωρεί ότι η αίτηση του δεν έγινε δεκτή χωρίς νόμιμη αιτία ή σε περίπτωση που η διοίκηση καθυστερεί αναιτιολόγητα μπορεί ο αιτών να προσφύγει στην τακτική δικαιοσύνη κατά της πράξης ή της παράλειψης της διοικητικής αρχής.

  Άλλες Πληροφορίες

  Γλώσσες παροχής
  Αγγλικά
  Τρόπος παροχής υπηρεσιών
  Εγκατάστασης

  Παρατηρήσεις

  Η προθεσμία υλοποίησης αφορά στην έκδοση άδειας του αρχιτεχνίτη ηλεκτροσυγκολλητή Β΄ τάξης με σκοπό την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.

  ID: 12242

  Name: Άδεια Αρχιτεχνίτη Ηλεκτροσυγκολλητή Β' Τάξης (με εξετάσεις)