Scroll to top
cross-border stamp image

Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β'

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός Φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου Β’ (εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή ραδιοηλεκτρικών πομπών πάσης φύσεως, κατασκευή ραδιοφωνικών δεκτών, συναρμολόγηση τηλεοπτικών δεκτών). Απευθύνεται σε πολίτες.

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησηςΕνιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών
Αριθμός Δικαιολογητικών0
Κόστος0
Προθεσμία υλοποίησης20 Ημέρες
Διάγραμμα διαδικασίας

Προϋποθέσεις

Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet.

Κάτοχος πτυχίου – τίτλου σπουδών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Βασιλικό Διάταγμα 510/1971 (άρθρο 2, παρ. 5) και στο Προεδρικό Διάταγμα 258/2003 (άρθρο 2 παρ. 6).

Να είναι πολίτης χώρας της Ε.Ε..

Να μην υπόκειται σε στερήσεις από αμετάκλητη καταδίκη για λιποταξία ή ανυποταξία.

Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Τι θα χρειαστείτε

 • Αίτηση αναγγελίας έναρξης άσκησης επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β
  Κατάθεση από
  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
  Κατατίθεται από
  Φυσικά πρόσωπα
Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β
Τι θα χρειαστείτε
1Αντίγραφο πτυχίου, διπλώματος ή επικυρωμένο αντίγραφο ισότιμου τίτλου σπουδών από χώρα της Ε.Ε.Αποδεικτικό σπουδών
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
2Υπεύθυνη δήλωση πλήρωσης προϋποθέσεων Φυσικού ΠροσώπουΥπεύθυνη Δήλωση
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
33 πρόσφατες φωτογραφίεςΦωτογραφίες
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)
Κατατίθεται από
Φυσικά πρόσωπα
4Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή ΔιαβατηρίουΑντίγραφο εγγράφου
Κατάθεση από
Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Νομοθεσία

 • Περιγραφή
  Τα κάτωθι άρθρα: - Άρθρα 23-24: Προσδιορισμός πλαισίου σχετικών επαγγελμάτων, - Άρθρο 25: Τήρηση Μητρώου, - Άρθρο 26: Πρόβλεψη περί κατάργησης του Νομοθετικού Διατάγματος 2624/1953, Βασιλικού Διατάγματος 510/1971, Προεδρικού Διατάγματος 258/2003, μετά την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων που προβλέπονται στα άρθρα 23-25).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου και Ραδιοτεχνίτου Το άρθρο 3 παρ. 6 τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ. 258/2003 (Α΄ 235).
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Περί χορηγήσεως αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ραδιοηλεκτρολόγου.
  Νομικές παραπομπές
 • Περιγραφή
  Απλούστευση και ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας των τομέων μεταφορών κι επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο σύστημα των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.). Κατάργηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 52424/8501/2011 (Β΄ 2663).
  Νομικές παραπομπές

Σχετικά

Κωδικός διαδικασίας
054738
Κωδικός NACE
33.13
Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης
Άλλο Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες
Σιωπηρή έγκριση

Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι η δραστηριότητα ασκείται ελευθέρως. Η αρμόδια διοικητική αρχή χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση νόμιμης άσκησης της δραστηριότητας. Αν τα δικαιολογητικά είναι ελλιπή ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται, χωρίς καθυστέρηση, για την ανάγκη υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών και για τις πιθανές εξαιτίας αυτού επιπτώσεις, στην εύλογη προθεσμία διεκπεραίωσης. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία των είκοσι (20) ημερών τίθεται εκ νέου σε εφαρμογή από την εκ νέου κατάθεση φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά. Εάν απαγορευθεί η άσκηση της δραστηριότητας λόγω μη τήρησης των απαιτούμενων διαδικασιών ή διατυπώσεων, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται το ταχύτερο για την απαγόρευση (παρ. 6 και 7 του άρθρου 14 του ν. 3844 ΦΕΚ63/Ά/3-10-2010).

Άλλες Πληροφορίες

Γλώσσες παροχής
Αγγλικά
Τρόπος παροχής υπηρεσιών
Εγκατάστασης

ID: 12099

Name: Αναγγελία Έναρξης Άσκησης Επαγγέλματος Ραδιοηλεκτρολόγου Β'